אתר האינטרנט של בית הספר: סיוע בקידום מעורבות תקשורתית ולמידה

Taddeo, Carmel; Barnes, Alan. "The school website: Facilitating communication engagement and learning", British Journal of Educational Technology. Mar2016, Vol. 47 Issue 2, p421-436.

אתרי אינטרנט בית-ספריים מספקים למסגרות חינוכיות הזדמנות לשנות ולהעצים את חוויית הלימוד. אולם, החשיבות הנתפסת של אתרי אינטרנט בית-ספריים והמשאבים המושקעים בפיתוח ובתחזוקה שלהם משתנים באופן ניכר ממסגרת למסגרת.

קיים צורך להבין בצורה טובה יותר מהו אתר אינטרנט אפקטיבי המספק לבית הספר נתיב להעברת חדשנות בהוראה ובלמידה, ומשלים את האופן שבו בית הספר פועל.

מחקר זה סקר אתרי אינטרנט בית-ספריים, בייחוד כיצד 30 בתי ספר בדרום אוסטרליה השתמשו באתר האינטרנט שלהם כפורטל להוראה וללמידה, כדי לתמוך בפעולות מנהליות וכפלטפורמה שיווקית.

שלוש שאלות עיקריות הרכיבו את המחקר. ראשית, אילו משתנים יש לבחון כדי לקבוע כיצד בתי ספר משתמשים באתר האינטרנט שלהם. שנית, מה מכונן אתר אינטרנט בית-ספרי מערב ושימושי. ולבסוף, איזו מסגרת התפתחות ניתן לתכנן כדי לסייע לבתי ספר למפות את חוזקות אתרי האינטרנט שלהם והאזורים הדורשים פיתוח נוסף.

הקריטריונים להערכה התייחסו לתכנון אתר האינטרנט, למטרה שלו, לתוכן ולשילוב הטכנולוגי. זוהו מחוונים של אתרי אינטרנט מתקדמים ומתהווים באמצעות ניתוח תוכן דדוקטיבי של האתרים, אשר סיפקו מסגרת לפיתוח אתר אינטרנט.

המסגרת וההמלצות שהוצעו מקדמות גישה הוליסטית לפיתוח אתר אינטרנט המגלם במדויק את זהות בית הספר ומתייחס באופן אפקטיבי לצרכי בעלי העניין.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פורטלים חינוכיים גמישים בבתי הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya