אתרי אינטרנט בית-ספריים ככלי הערכה חדשני לאינטרנציונליזציה

Yemini, M., & Cohen, A. (2016). School websites as a novel internationalization assessment tool. Education and Information Technologies, 21(3), 607-623.

מאמר זה מציג חקר מקרה לגבי הערכת אינטרנציונליזציה. נבחנים הממדים הבין-לאומיים, הבין-תרבותיים והגלובליים ברמת בית הספר, תוך התמקדות במקרה של בית ספר תיכון מסוים בישראל.

מוצג כלי הערכה פרקטי חדשני לצורך מדידת הטווח ועוצמת האינטרנציונליזציה ברמת בית הספר, המתבסס על ניתוח שיטתי של אתרים בית-ספריים שעובד מכלי ההערכה קיים עבור מוסדות להשכלה גבוהה. התוצאות מאומתות באמצעות ריאיון עומק עם מנהל בית הספר, כדי לוודא שהכלי המוצע יוכל לשמש בקלות במחקרים בקנה מידה גדול.

לפי ההערכה שבוצעה, נמצא שתהליכי האינטרנציונליזציה מתרחשים בכל אחד מהתחומים שנבחנו, אף על פי שנמצאה שונות גדולה בהופעה ובעוצמה. חקר מקרה זה של בית ספר תיכון בישראל עשוי לשמש כנקודת מוצא לחקירת אינטרנציונליזציה במערכת החינוך העל-יסודית באמצעות הכלי המקיף, המהימן והקל לשימוש המוצע להערכת אתר אינטרנט בית-ספרי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מקומיות, קוסמופוליטיות ואינטרנציונליזציה בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya