אתנוגרפיה של ביצועים קריטיים עם נרטיבים קולקטיביים של המורים

מקור וקרדיט: אתר Power and Education
 

 Talking Back to Scripted Curricula: a critical performance ethnography with teachers’ collective narratives

KATHERINE R. EVANS & JESSICA LESTER Educational Psychology and Research, University of Tennessee, Knoxville, USA
AMY D. BROEMMEL Theory and Practice in Teacher Education, University of Tennessee, Knoxville, USA

למרות שמחקר זה מראה את חשיבות המורה בהדרכה אפקטיבית, קיימת הערכה נמוכה בכל מה שנוגע לייצוג קול המורים בתהליך קבלת ההחלטות בבניית תכנית לימודים. חלק מהתוכניות הרפורמה המקיפות כוללות את השימוש של תכניות מובנות. לפי דעתם של המחברים, תכניות מובנות המונחתות לעתים קרובות מלמעלה , מגבילות את יכולתם של המורים לפעול באופן עצמאי בתוך הכיתה. באמצעות טקסט ביצועי performative הבנוי כמחזה עם שלוש מערכות, מחברי המאמר חוקרים יחסי כוח, ידע ושליטה פוליטית בעבודה בהקשר של חיי המורים, כמו גם בעלי עניין אחרים. 

 מקור וקרדיט: אתר Power and Education

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya