אתיקה בחינוך מיוחד: סוגיות ועקרונות התמודדות

דילמות אתיות וחינוכיות הן מנת חלקם של מורים מדי יום ביומו. דילמות אלו מקבלות משמעות מורכבת יותר במרחב חיי הכיתה ובית הספר של החינוך המיוחד. הן בעלות משמעות אף בכיתות רגילות, שכן מאז יישום חוק החינוך המיוחד ב-1988 משולבים בכל כיתה תלמידים עם צרכים מיוחדים. הקושי בולט במיוחד כאשר קיימת התנגשות בין שני ערכים, ועל המורה להכריע ביניהם: מה סדר הקדימויות הראוי? מה הדרך שיבחר?

ספר זה מציג אוסף של דילמות אתיות אופייניות שנלקחו מהמציאות שאתה נפגשים מורים בעבודתם החינוכית. כל שער עוסק בדילמה שונה ומתייחס לסוג אחר של לקות כגון: תפקוד נמוך, הפרעת קשב וריכוז, שיתוק מוחין ואוטיזם. הדילמות עוסקות בגבולות האחריות שבין טובת הפרט לבין טובת הקבוצה, הגבולות הראויים לגבי הקרבה הפיזית שבין מורה לבין תלמידיו, קונפליקט נאמנויות בין המחויבות לצוות לבין המחויבות לתלמידים, התנגשות בין ערך המצוינות לבין ערך השילוב, קונפליקט בין שמירה על צנעת הפרט לבין רווחתו החברתית, וקונפליקט בין חובת הדיווח לבין הטיפול המיטבי.

בכל פרק מובא ניתוח רב-ממדי של הדילמה מלווה בעקרונות ובאסטרטגיות התמודדות במעגלים השונים תוך הפניה לספרות מקצועית רלוונטית. חשוב במיוחד הוא הדיון העקרוני במנגנון ההתמודדות. מנגנון מורכב זה דורש התייחסות להיבטים קוגניטיביים ורגשיים וכן להבנת מניעים ודרכי תגובה. מעל לכול נדרשת חשיבה לוגית בהירה, הסקת מסקנות ויכולת לצפות את העתיד להתרחש בתוך המציאות הדינמית של בית הספר.

בסוף כל פרק מובאת התייחסות יהודית-תורנית לדילמה. חלק זה נכתב על ידי רבנים בעלי שם ועם רקע וידע רב בתחום החינוך. בחרנו להתבונן בדילמות דרך נקודות מבט מגוונות – פסיכולוגיות, חינוכיות-דידקטיות ויהודיות-תורניות – כדי לפרוש בפני הקורא השקפה פלורליסטית רחבה בנוגע לסוגיות הנדונות.

ד"ר ג'ודי גולדנברג היא פסיכולוגית מומחית-מדריכה, מרצה בכירה במכללה האקדמית תלפיות. במהלך השנים מילאה תפקידים מגוונים במכללה, ביניהם ראש יחידת המחקר, ראש החוג לפסיכולוגיה וראש המסלול לחינוך מיוחד.

דבורה ורדיגר היא בעלת תואר שני, פסיכולוגית חינוכית בכירה בשירות הפסיכולוגי בבני ברק, מרצה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית תלפיות ובעלת קליניקה פרטית.

מרים לרנר היא בעלת תואר ראשון ושני בחינוך מיוחד מאוניברסיטת בר אילן, מרצה ומדריכה פדגוגית במכללות האקדמיות תלפיות ואורות ישראל, כיהנה כראש המסלול לחינוך מיוחד במכללת תלפיות.

עידית פסטרנק היא ראש יחידת ההתמחות וכניסה להוראה, מרצה בכירה בתחום החינוך המיוחד ומדריכה פדגוגית במכללה האקדמית תלפיות. שימשה בעבר כראש המסלול לחינוך מיוחד.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים והקדמה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya