אנשים נבונים או סביבות מקושרות חכמות? גישות מצביות ותלויות הקשר ללמידה ולרכישת ידע בימינו

מקור:
 
  
מחברי המאמר סבורים כי קצרה ידה של הפדגוגיה כיום להכיל את יחסי הגומלין בין לומדים, בסיס ידע ורכישת תחום דעת וכי הפרדה הדידקטית בין יחיד וסביבת הלמידה היא לעתים מלאכותית וחסרת תוקף. בניתוח תהליכי למידה כיום יש להכיר בחשיבותם הגוברת של תחומי הפסיכולוגיה הסביבתית, תודעה מצבית, תודעה מבוזרת ותיאוריות המעורבות הפעילה המוכיחות כי יכולות וכישרונות צומחים בהקשר לסביבה לימודית מפרה המאפשרת התנסות מצבית ולא רק תוצר של למידה יחידנית וכישרון. כלומר, הלמידה המשמעותית כיום היא מצב של זרימת מידע בין לומדים ובין הסביבה התרבותית-חברתית הרלוונטית. כיתות הלימוד אינן רק מרחב לפיתוח הכישרון והיכולות, אלא מרחב תרבותי דינאמי שמאפשר לתלמידים והלומדים לגבש את תודעתם ותבונתם תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה המשיקה הרחבה יותר. המורים והמחנכים צריכים להרחיב את מרחב הלמידה המפרה מעבר לכותלי ביה"ס ולהעשיר את התנסויותיו של הלומד במגוון של מצבים תלויי הקשר. למידה משמעותית שוב אינה מצב סטאטי אלא פעולת גומלין בין לומד וסביבה מגוונת וזרימת מידע הדדית ביניהם. המאמר התפרסם בכתב העת
 
למידע על פרופסור סשה בהארב, אוניברסיטת אינדיאנה
 
 
 
ההשלכות לתחום הוראת המדעים ולמידת החקר: ראה מאמר נוסף של המחבר פרופסור סשה בהארב
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya