אני נהנית ללמד, לעורר תלמידים לחשיבה בעקבות הספרות: אתגרים בהוראת ספרות בבית הספר התיכון

 מקור וקרדיט:
אילנה אלקד-להמן, יצחק גילת . "אני נהנית ללמד, לעורר תלמידים לחשיבה בעקבות הספרות" , אתגרים בהוראת ספרות בבית הספר התיכון", דפים , גיליון מס' 50, ע"ע 186- 219 .
מאמר זה מציג מחקר שנערך בקרב 79 מורות לספרות בבתי ספר על-יסודיים, אשר השתתפו בהשתלמויות מורים שמטרתן הייתה מפגש עם גישות לפיתוח חשיבה בהוראת הספרות. המאמר מציג מחקר במתודולוגיה מעורבת (mixed method), המשלבת שיטות כמותיות ואיכותניות, ומסתמך בעיקר על ממצאי שאלון שמילאו המורות. מטרת המחקר הייתה ללמוד על תפיסותיהם, על עמדותיהם ועל עשייתם בפועל של מורים לספרות בבתי ספר על יסודיים בישראל , לנוכח שאיפתם של מעצבי מדיניות החינוך בארץ לשלב חשיבה בהוראה בכלל, ובהוראת ספרות בפרט, תוך כדי טיפוח הוראה לקראת למידה משמעותית. מחקרים מסוג זה על אוכלוסייה זו טרם בוצעו. שאלת המחקר הייתה : כיצד ניתן לאפיין את הוראת הספרות בבתי הספר העל יסודיים בישראל מנקודת מבטם של המורים לספרות? התשתית התאורטית למחקר כוללת סקירה של גישות לפיתוח חשיבה, התייחסות לתאוריה של ידע, למידה והוראה, תוך התמקדות בגישות קונסטרוקטיביסטיות לידע, תיאור הקשרים שבין הוראת ספרות לקונסטרוקטיביזם ורקע להוראת ספרות בישראל בזיקה לפיתוח חשיבה ו/או לגישות קונסטרוקטיבסטיות בחינוך.
ממצאי המחקר מלמדים על עמדות המורים כלפי מטרות הוראת הספרות, על סביבת ההוראה הבית ספרית בכלל ועל סביבת הוראה/למידה בשיעורי ספרות בפרט, על עמדות קונסטרוקטיביסטיות של מורים כלפי למידה, בעוד עמדותיהם בהוראה בפועל שמרניות, וכן על הקשיים שהמורים חווים היום בהוראת ספרות. מסקנות המחקר הו כי בהכשרה ראויה , ותוך כדי הכנסת שינויים בתכניות הלימודים ובדרכי ההערכה, ניתן לקוות לשינוי בדרכי ההוראה בספרות.
 
 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  שמח לקבל את המאמר המלא

  פורסמה ב 18/09/2011 ע״י אילנה מאור

  אשמח להגיע למאמר המלא, לצורך עבודת סמינר בנושא.

  פורסמה ב 29/01/2015 ע״י שני קינסטלר

  אשמח לקבל את המאמר המלא לצורך עבודת סמינריון

  פורסמה ב 28/06/2018 ע״י רייני לוי
  מה דעתך?
yyya