אמון של מורים בטכנולוגיות חינוכיות מבוססות-בינה-מלאכותית ותוכנית פיתוח מקצועי בנושא

Nazaretsky, T., Ariely, M., Cukurova, M., & Alexandron, G. (2022). Teachers’ trust in AI‐powered educational technology and a professional development program to improve it. British Journal of Educational Technology, 53(4), 914–931. https://10.1111/bjet.13232

המלצות לסדנת פיתוח מקצועי בנושא טכנולוגיה חינוכית מבוססת-בינה-מלאכותית

● התמקדו בבעיות אמיתיות של משתתפי הסדנה והדגימו כיצד הבינה המלאכותית יכולה לסייע בהן

● הדגישו את סגולות הבינה המלאכותית והציגו משימות שבני האדם לא מסוגלים לבצע, והבינה המלאכותית כן. למשל, לבדוק 35 עבודות עם שאלות פתוחות בתוך דקות

● אם אין מגבלות אתיות או חיסיון, הדגימו את כושרה ויכולתה של התוכנה על תוצרים אמיתיים של תלמידים

● הקנו למורים ידע בסיסי, תיאורטי, טכני ופרקטי בנוגע לטכנולוגיה חינוכית מבוססת-בינה-מלאכותית

● השאירו למורים מקום לשפוט את היעילות של הבינה המלאכותית והיו שקופים לגבי השגיאות, הבעיות, אי הדיוקים וחוסר הרגישות שמערכת כזו עלולה לייצר

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא בינה מלאכותית

מבוא

אמונם, או רתיעתם, של בני האדם מטכנולוגיה משפיעים באופן ישיר על נכונותם לאמץ כלי טכנולוגי חדש. במקרה של בינה מלאכותית, מדובר בסוגיה מורכבת אף יותר משום שפריצתה לשוק מלווה בהנחות שגויות, במיתוסים ובתרחישי אימה. לדוגמה, הזנקה מטאורית של שיעור האבטלה, אובדן שליטה, הפרה בוטה של פרטיות והחרפה של מתקפות סייבר.

מתודולוגיה

שישה מורי ביולוגיה מתיכונים בישראל השתתפו בסדנת פיתוח מקצועי בת חודשיים במכון ויצמן למדע. בסדנה, הוצגה בפניהם טכנולוגיה חינוכית מבוססת-בינה-מלאכותית בשם AI-Grader. בכוחה של תוכנה זו לבדוק, לנתח ולהעריך תשובות תלמידים לשאלות פתוחות בביולוגיה ולהעניק להם ציון על סמך רובריקת בדיקה משוקללת. רובריקה זו פועלת לפי רצף מצופה של תכנים, טיעונים, קשרים לוגיים ודיוק.

מטרת המחקר היא ללמוד על התפיסות, הגישות והעקרונות של המורים כלפי שימוש פוטנציאלי ב-AI-Grader. לשם כך, הוצבו שאלות המחקר הבאות:

  1. האם ועד כמה ידע, ערכים ועקרונות של מורים בנושא הערכה מבוססת-בינה-מלאכותית יכולים להשתנות במהלך סדנת פיתוח מקצועי?
  2. האם ועד כמה סדנת פיתוח מקצועי בנושא טכנולוגיות חינוכיות מבוססות-בינה-מלאכותית עשויה לחזק את אמונם של המורים בבינה מלאכותית ואת נכונותם לאמצה?

אמביוולנטיות כלפי הבינה המלאכותית

בתחילת הסדנה, גישתם של מורים לאמץ טכנולוגיה חינוכית מבוססת-בינה-מלאכותית הייתה ספקנית, שלילית ומורתעת, וחדירת הבינה המלאכותית לשדה החינוך היסודי והעל-יסודי הצטיירה כאיטית למדי. המורים האמינו כי בדיקה, הערכה וניקוד של שאלות פתוחות יכולות להתבצע אך ורק על ידי בני אדם משום שהן מצריכות חשיבה ביקורתית, היגיון, הסקה והקשר רחב. 

עם זאת, סדנת הפיתוח המקצועי הובילה לשינוי קל בתפיסה של המורים, לרכישת ידע רלוונטי, לניפוץ מיתוסים ולהפגה חלקית של חששות. לא זו בלבד, המורים הבינו כי ניתן להשתמש ב-AI-Grader ככלי לשיפוט עיוור, לבדיקה ראשונית, חלקית או כפולה או לחוות דעת נוספת, ולא בהכרח כסמכות בלעדית ואוטונומית. לפיכך, עם תום הסדנה המורים הביעו נכונות להתנסות בכלי בכיתה, לחשוב על דרכים יצירתיות לשלב את AI-Grader ולהשתמש בו לצורך קבלת החלטות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya