אינטליגנציה רגשית

מקור: אינטליגנציה רגשית – תיאוריה ויישום, הוצאת אח ומכון מופ"ת, 237 עמ'

הספר מציג הגדרות וממצאים הקשורים לאינטילגנציה הרגשית על רכיביה השונים לצד הגדרות של מושגים דומים (התמודדות, כשירות רגשית, ויסות עצמי) המשמשים פסיכולוגיים ומחנכים בניסיון לטפח אצל אנשים בכלל ואצל ילדים בפרט מיומנויות של הבעה, הבנה וויסות של רגשות במצבים חברתיים ואחרים.  בספר ניתן למצוא גם פרקים המתמקדים בטיפוח מיומנויות אלו אצל ילדים, במקביל להצגה שיטתית של אופנים שונים של הכשרת מחנכים שיודעים להצמיח ילדים בעלי כישורים רגשיים וחברתיים משופרים.

האינטליגנציה הרגשית עוסקת בשילוב המתחייב בין רגשות לחשיבה, בין רגשות לבין הצורך לפתור בעיות יום-יומיות, הנוגעות לרגשות ולקשרים בין-אישיים. הדיון ברגשות בספר זה מתמקד בהיבטים הפונקציונאליים, התכליתיים וההסתגלותיים של התפקדו הרגשי.

הנחה נוספת של הספר היא כי בעקבות מאמץ מודע כזה או אחר, אנשים בכלל ומחנכים בפרט יכולים לשפר כישורים, שכלולים באינטליגנציה הרגשית שלהם, כגון: גילוי עניין והבנה טובה של רגשות הזולת, מודעות עצמית לרגשות חיוביים ושליליים והשפעתם על ההתנהגות, שליטה בעוצמתו, באופן חווייתו ובדרך הביטוי של הרגש עצמו.

במקביל לפריחתה של תפיסה פלורליסטית יותר של האינטליגנציה האנושית הלכו וצמחו בארץ תכניות לימודים, המנסות להתמודד עם הקישורים בין חשיבה לרגש, דוגמת "מעגל הקסם" ו"דוסו". אך אחת הבעיות הכרוכות ביישום הרעיונות והתכניות הקשורים לאינטליגנציה הרגשית טמונה בניסיון להטמיע אותן בתוך סכמות העבודה הקיימות בבתי הספר. הדגש בהערכת התוכניות חייב להתמקד ביישום, בדרך שבה המחנכים מתרגמים את העקרונות התיאורטיים הכלולים בתיאוריות האינטליגנציה הרגשית לתקשורת יום-יומית עם תלמידיהם. (המחברת מגדירה את המחנכים כ"כלים" החשובים ביותר לטיפוח האינטליגנציה הרגשית)

החלק הראשון של הספר תיאורטי והחלק השני מעשי.
כל הכלים המוצגים בספר נוסו על ידי הכותבת בסדנאות ובקורסים עם אנשי חינוך שונים.

  תוכן העניינים

מבוא

חלק ראשון

רקע תיאורטי: אינטליגנציה רגשית ומושגים דומים

פרק א: אינטליגנציה רגשית – בדיקת תפיסות נפוצות
פרק ב: אינטליגנציה רגשית: מהי ומה משמעותה?
פרק ג: על רגשות – מהם? כיצד הם פועלים? מהי השפעתם על החשיבה?
פרק ד: התמודדות, ויסות עצמי ומסוגלות רגשית

חלק שני

פיתוח כישורים הנכללים באינטליגנציה רגשית: קווים מנחים להתערבות ולהכשרת מורים

מבוא
פרק ה: כיצד מטפחים כישורים של אינטליגנציה רגשית בקרב תלמידים ומחנכים?
פרק ו: הכשרת מחנכים – פיתוח כשירות רגשית אצל מתכשרים להוראה כאמצעי הכרחי לפיתוח כשירות רגשית אצל תלמידים
פרק ז: הכשרת מחנכים- פיתוח כשיורת רגשית כאמצעי להתמודדות עם כעס
פרק ח: הכשרת מחנכים – כתיבה נרטיבית ככלי להתמודדות עם מצבים המעוררים רגשות עזים

אחרית דבר

ביבליוגרפיה


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מעוניינת ברכישת הספר. מה המחיר?

  פורסמה ב 24/02/2010 ע״י עליזה נעים

  כל הפרטים על הספר, כולל רכישה מקוונת דרך קישור זה:http://shop.macam.ac.il/Product.asp?Pid=003147&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=10

  פורסמה ב 02/03/2010 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya