אילו איכויות של המרצים מתגמלים הסטודנטים?

PEPE, JULIE W.; WANG, MORGAN C. " WHAT INSTRUCTOR QUALITIES DO STUDENTS REWARD?", College Student Journal; Sep2012, Vol. 46 Issue 3, p603-614.


לרוב המוסדות להשכלה גבוהה יש מדיניות לגבי הערכת המרצה והסטודנטים ממלאים תפקיד דומיננטי בהערכה של ההוראה בכיתה.

מחקר זה בחן את טופס ההערכה הסטנדרטי של המרצה/הקורס שימש כדי להבין את הקשר בין התגובות לפריט בטופס ההערכה שממלא הסטודנט לבין הציון הכולל הניתן למרצה על ידי סטודנטים הלומדים קורסים בתכנית לחינוך כללי.

לניתוח הנתונים שימש כל המידע לגבי ההערכות של הסטודנטים מכל הקורסים בתכנית לחינוך כללי באוניברסיטה עירונית וציבורית גדולה בדרום מזרח ארה"ב שנאספו על פני כל הסמסטרים מסתיו 2002 עד סמסטר אביב 2009.

התוצאות מציעות שהסטודנטים תגמלו את המרצים בציוני הערכה גבוהים יותר כאשר הם תפסו את המרצים כמאורגנים וכמנסים להעביר את חומר הקורס בצורה בהירה יותר.

בנוסף, הסטודנטים קישרו בין רמת ההתייחסות והתעניינות בלמידה של הסטודנטים שהמרצים מביעים לבין הציון הכולל שהסטודנטים בקורסים העניקו למרצה.

מאפייני הקורס קושרו לנקודת ההתחלה היחסית על סקאלה שנבחרה על ידי הסטודנטים, אבל האיכויות של המרצה היו עקביות כאשר מתייחסים לגודל הכיתה, אופן הלימוד בכיתה ותחום הלימודים של הקורס (אנגלית, מתמטיקה, תקשורת וכו').

במחקר זה לא הייתה התייחסות למאפיינים של מרצה אינדיבידואלי.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya