אחריות קולקטיבית ללמידה: ההשפעות על האינטראקציות בין מורים חדשים לעמיתיהם

מאת: Hong Qian

Hong Qian, Peter Youngs, and Kenneth Frank. " Collective responsibility for learning: Effects on interactions between novice teachers and colleagues", Journal of Educational Change, April 2013.


מאמר זה משתמש בתיאוריה מתחום הסוציולוגיה של החינוך כדי לחקור את הקשרים בין התפיסות של המנטורים לבין התפיסות של עמיתיהם לגבי אחריות קולקטיבית בבית הספר ולגבי תדירות האינטראקציות שלהם עם מורים חדשים.

נתוני הסקר נאספו ממורים חדשים, מהמנטורים שלהם, ומעמיתיהם בבית הספר בששה מחוזות במישיגן ומחמישה מחוזות באינדיאנה בשנת 2007-2008.

הממצאים מציעים שהתפיסות של מנטורים  (מורים חונכים) לגבי אחריות קולקטיבית ללמידה קשורות מאוד לאינטראקציות שלהם עם המתאמנים, ושהתפיסות של עמיתיהם הבכירים לגבי אחריות משותפת של בית הספר גם הן חיוניות עבור האינטראקציות שלהם עם המורים החדשים.

למחקר זה יש השלכות עבור המאמצים של המנהלים לסייע לאינטראקציות בין מורים חדשים לבין המנטורים והעמיתים שלהם לגבי סוגיות לבה לימודיות.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya