אופני הסיקור של מורים בחדשות העיתונות היומית בישראל, תפקודים חברתיים של שיח משברי

ארנת טורין . "אופני הסיקור של מורים בחדשות העיתונות היומית בישראל, תפקודים חברתיים של שיח משברי ", עיון ומחקר בהכשרת מורים ( מכללת גורדון) , 2012 , גיליון 13, תשע"ג .

ד"ר ארנת טורין

עניינו של מחקר זה באירועים שדרכם עולים מורים לחדשות היום וברושם המצטבר העולה מן הסיקור התקשורתי של מורים במערכת החינוך. במסגרת המחקר נדגמו שבועיים אקראיים משלושה עיתונים יומיים, במרווחים של ארבע שנים בין השנים 9002-5291 . מתוך הגיליונות קודדו משתנים כגון: סוג ומגוון הנושאים שדרכם עולים מורים לחדשות, בולטות ותדירות הדיווח אודותיהם, מיקום החדשות על מורים במרחב העיתון ועוד. נמצא כי ככלל לחדשות על מורים יש ערך חדשותי ניכר והן ממוקמות בעיקר בחדשות היומיות. מן הניתוח עלה כי הנושא השכיח ביותר בחדשות הקשורות למורים הוא השביתות, העיצומים, תנאי ההעסקה והשכר. למעלה מרבע מהידיעות עסקו בנושא זה בדרך זו או אחרת.

הרושם המצטבר אשר עלה מן הניתוח היה של מערכת חינוך הנתונה למשברים תכופים ושל מורים המעדיפים לעסוק במאבקי שכר והשבתות על פני סוגיות חינוכיות. דיון בגורמים העשויים להפיק תועלת מן השיח המשברי מציין את קופת המדינה, האוניברסיטאות והיתרון שהוא מקנה לקידום רפורמות ניאו ליברליות .

לגיליון 13 של כתב העת "עיון ומחקר בהכשרת מורים" , מכללת גורדון, 2012 .

למאמר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya