אוגדן ההכשרה של הפסיכולוג החינוכי


מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי
האוגדן "מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי" נועד לשמש כלי עזר לפסיכולוג החינוכי בכל שלבי ההכשרה, משלב הפרקטיקום המורחב/ההתמחות ועד לסיום תהליך ההסמכה להדרכה. האוגדן כולל הגדרות לעבודתו המיטבית של הפסיכולוג החינוכי בהיבטים של זהות מקצועית, התחומים הייחודיים לפרופסיה, אופנויות העבודה, תהליכי ההכשרה ועוד. הוא מעין מגדלור המורה את הדרך לפסיכולוג החינוכי בשלבים השונים של הכשרתו ולשירות הפסיכולוגי - החינוכי המכשיר את דור העתיד.

לעדכון באתר של שפ"י במשרד החינוך

אוגדן ההכשרה של הפסיכולוג החינוכי


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לצורך המידע

    פורסמה ב 15/11/2017 ע״י עומר חמדי
    מה דעתך?
yyya