דף פריט
29-08-2018

קאנט ופוקו על גבולות החופש של המורה

מילות מפתח:

שיינברג, ש' (2016). קאנט ופוקו על גבולות החופש של המורה. דפים, 62, 137-120.

המאמר דן בשאלת גבולות האוטונומיה של המורה ביחסיו עם השלטון ועם הממסד החינוכי. מוצעת בו זווית ראייה ייחודית, פילוסופית, המוצגת תוך כדי בחינה של מקרה קונקרטי שהתרחש במקומותינו – פיטורי מורה בגלל הבעת דעות המנוגדות לעמדת המוסד שעבד בו.

הדיון מתמקד בעמדתם של שניים מגדולי ההגות המודרנית, עמנואל קאנט [Immanuel Kant] ומישל פוקו [Michel Foucault], כפי שזו מתבטאת בשני טקסטים של השניים שכותרתם "נאורות מהי".

המאמר מתאר את נקודות השוני וההשקה בין תפיסותיהם של השניים בנושא גבולות החופש של המורה, ובהתאם לכך מנסה לשער את עמדתם של הוגים אלה בוויכוח שהתקיים בעקבות פיטורי אותו המורה.

כפועל יוצא המאמר מבקש להצביע על האפשרויות הגלומות באימוץ נקודת מבט פילוסופית בדיון שעניינו שאלות חינוכיות עכשוויות.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

אוטונומיה וחינוך היבטים ביקורתיים

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?