דף פריט
17-09-2018

מאפייני תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר יסודיים

מילות מפתח:

מקור:  ד"ר גיזה שביב . "מבורות מחשב לאוריינות מתוקשבת: מאפייני תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר יסודיים", תקציר עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, 2006 .
 
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את תופעת "השינוי האורייני המתוקשב" שעוברים מנהלי בתי-ספר יסודיים, את התפתחותו, מאפייניו והשפעתו על דפוס הניהול ועל התרבות המתוקשבת של בית-הספר, וכן לזהות דפוסים שונים של תופעה זו כדי להסביר את השונות ברמות התקשוב בין המנהלים.
 
שאלות המחקר: מהם הדפוסים של פרקטיקות הניהול המתוקשבות של מנהלי בתי-הספר? מהם המאפיינים של התרבות הארגונית בבתי-ספר שמנהליהם משתמשים בפרקטיקות מתוקשבות? מהם המהלכים שתרמו להיווצרות "השינוי" בקרב המנהלים? כיצד השימוש בטכנולוגיית המידע (שהיא טכנולוגיה מגדירה) משנה את דפוסי הניהול של המנהל, ואיזה שינוי נוצר בהתנהלותו של בית-הספר, במבנהו ובתרבות הארגונית שלו?

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?