16-09-2018

סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'.

פרטי הספר:

אשר שקדי. מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב. 2003 , 304 עמ'.

כותב הביקורת: פרופסור דוד בר-גל, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

" ספרו של אשר שקדי מתווסף לשורה הלא ארוכה של ספרים העוסקים במחקר איכותני ועומדים לרשות הקורא העברי". הביקורת פותחת בסקירה מפורטת של פרקי הספר ודנה בהמשך בתרומתו של הספר לתחומי המחקר במדעי החברה וההתנהגות.

בפתח הסקירה מודגש כי ספרו של שקדי כמכלול הוא "דוגמה לטקסט-בוק מעולה לתחום המחקר האיכותני. הוא ספר שיטתי, כתוב בצורה בהירה, הוא מוביל את הקורא בנושאים הרלוונטים ראשון–ראשון ואחרון-אחרון, ובהחלט יכול לשמש ספר מרכזי בהכשרת סטודנטים בלימודים מתקדמים".

אף שהספר פותח בהעמדה ובהשוואה בין ההנחות של המחקר האיכותני-קונסטרוקטיביסטי למול הנחות המחקר הכמותי-פוזיטיביסטי, הוא מתעלם מכל תיאור היסטורי של התפתחות האידאות וההנחות התיאורטיות שביסוד גישת הניתוח אשר בה עוסק הספר ." דווקא ספר, אשר ממליץ ומטיף לגישה איכותנית-קונסטרוקטיביסיטית ואשר אחד מעקרונותיה הוא הסבר/פירוש בתוך הקונטקסט המתאים, אינו יכול שלא לייחד פרק לתיאור התפתחות הגישות האיכותניות בחקר התרבות ובמדעי החברה וההתנהגות בפרט".

לדעת כותב הביקורת, "יש חשיבות רבה בחשיפת ההיסטוריה של התפתחות האידאות המרכזיות שהובילו להתפתחות פרידגמת המחקר האיכותני. הסטודנט והחוקר בתחום מדעי החברה שבוחרים לעבוד בגישת מחקר כזו צריכים להיות מצוידים בידע זה, הממקם אותם כחלק מזרם חשוב בתפיסת חקר האדם".

"ספרו של שקדי הוא בבחינת "דבר דבור על אופניו", באשר לשיטתיות, לעקביות ולעדכניות של ציטוט חומר מתודולוגי רלוונטי שביסוד הגישה האיכותנית, הוא אמנם פורע את "שטרות" ההבטחה לדיון "בכלל מרכיבי המחקר האיכותני", כפי שנסקרו בקצרה לעיל, אולם כדי שיהפוך לספר אשר עוסק ב"חקר המילים ומשמעותן" ובעיקר מספק "תיאוריה", מן הראוי היה, כי יתווסף לספר חלק העוסק בהתפתחות האידאות שביסוד המחקר האיכותני".

מה דעתך?

  שלום רב,אני מסכימה עם הכותב, אך תוהה, האם זו היתה מטרתו של הספר?הספר מוביל באופן שיטתי את החוקרת המפלסת את הדרך באופן הניתוח האיכותני, מקל ומבהיר מאוד את העבודה הפרקטית.

  פורסמה ב 24/05/2005 ע״י עירית דיאמנט

  שלום לכםאני רוצה להעיד כי אני משתמשת בתוכנה של אשר שקדי וכי נעזרתי רבות בספר בזמן הפעלת התוכנה. שני הדברים משלימים יפה אחד את השני ולכן זה מומלץ…אך יש לקחת בחשבון כי נדרשת השקעה ראשונית רבה של עבודה בעת הניתוח המתוקשב (הרבה יותר מאשר בניתוח תוכן ידני) אך זו עבודה ששכרה בסופה כי אז ישנה אפשרות לעסוק בחשיבה מתודולוגית טהורה יותר ולנסות וגם לבדוק ממש חיתוכים שונים, רעיונות שונים…כל זאת אני אומרת ואני רק התחלתי להשתמש בתוכנה…אני מתרשמת מהפוטנציאל שלה. תודה לד"ר אשר שקדי ולבנו יובל אשר עמלו על חומרים אלה – אלקה

  פורסמה ב 03/07/2005 ע״י אלקה יפה

  פרט לשבחים נבובים, הסקירה הזו מצביעה רק על מה שאין בספר (רקע היסטורי של התפיסה שהרסה את המחקר במדעי החברה והועתקה לחינוך). עוד לא מצאתי כותב שכותב על "הפרדיגמה האיכותנית" שמבין בשיטות המחקר במדעי הטבע ושלא מצהיר עליהן הצהרות חסרות שחר. מה הפלא שריצ'ארד פיינמן קרא למחקר במדעי החברה "פולחן המטען"?אסתפק בשאלה שרציתי לשאול את פרופ' ישעיהו לייבוביץ' ולא זכיתי לעשות זאת: איזה מחקר מבסס את השימוש במדידות כמותניות? מחקר איכותני או מחקר כמותני?

  פורסמה ב 13/10/2013 ע״י יהושפט גבעון
  מה דעתך?