דף פריט
16-09-2018

סביבות למידה עתידיות מבוססות סימולציה

ראיון מעניין עם קלארק אלדריץ, אחד מבכירי המומחים בארה"ב כיום בארה"ב ללמידה מתוקשבת ועתידן מבריק העובד בתחום חקר מערכות החינוך המתוקשבות בחברת גרטנר. בין ספריו האחרונים של אלדריץ ניתן למנות את המונגרפיות הבאות:

Learning by doing: A comprehensive guide to simulation, computer games and pedagogy in e-learning  and other educational experiences (2005).

Simulations and the future of learning (2004).

אלדריץ טוען כי סימולציות מחשב ימלאו תפקיד מרכזי יותר בסביבות למידה ממוחשבות העתידיות. כדי שהסימולציות יהיו בעלי ערך חינוכי עליהן להיות מדויקות ולאפשר התנסויות שאינן בהכרח קלות ואינן מבדרות. יש בהן יסודות של משחק מחשבים, אך הן לא נועדו בהכרח לשעשע. בסימולציה חינוכית איכותית צריכים להיות מיוצגים שלושה סוגי תוכן: תוכן לינארי (תוכן שמוביל את המשתמש לאורך נתיב התקדמות מוגדר מהתחלה עד לסוף). תוכן מערכתי (רכיבים, חלקים, חוקים ועקרונות המווסתים את פעולת המערכת כולל משתנים ומשובים). תוכן מחזורי (רצף של פעולות, עיתוי ועוצמות שיכולים להשפיע על סביבה נתונה).

כדי שסימולציות חינוכיות יהיו יעילות ומדויקות עש צורך להגדיר את התוכן המערכתי בהן ע"י מומחים ולא בהכרח על ידי מרצים אקדמאיים וחוקרים. שאלת הדיוק בסימולציות החינוכיות מחייבת רמת מומחיות גבוהה יותר מאשר זו המקובלת כיום. בסביבה של סימולציה יהיה תפקיד חשוב למורים, הם ינחו את התלמידים ויעשו את החיבורים המתאימים וההשלכות לחיים האמיתיים. המורים גם יפעילו סימולציות מתקנות או משפרות באותם תחומי למידה שבהם תלמידים יתקשו לעתים. הקשר בין עולם העבודה ובית הספר ילך ויתחזק. תכנית הלימודים של כל בתי הספר בעשור הבא תהיה שונה לחלוטין: במקום מקצועות כמו ספרות ייכנסו מקצועות לימוד כגון ניהול פרויקטים, ניהול יחסי לקוחות, אתיקה ועוד. סוג של תכנים כאלו לא ניתן ללמד באופן תיאורטי ולכן הם יילמדו בצורה  התנסותית כאשר הקשר בים למידה ועשייה יהיה הרבה יותר חזק ומוחשי

לראיון המלא ....

מה דעתך?

    מעניין אותי סימולציות מחשב, בהוראה, הוראה מתקנת.ובחיים בפרט.

    פורסמה ב 27/02/2012 ע״י מיכל לבנון
    מה דעתך?