דף פריט
16-09-2018

חזקיהו ויאשיהו בעיני חכמים

מקור: וינרב בת-שבע (תשס"ד). חזקיהו ויאשיהו בעיני חכמים, המכון ללימודי מתקדמים של הסמינר היהודי התיאולוגי.

המחקר עוסק בניתוח התייחסויותיהם השונות של חז"ל, דרך מאמריהם, אל שני מלכי בית-דוד, חזקיהו ויאשיהו, המתוארים במקרא בצורה חיובית במיוחד. לאחר עיון בספרות חז"ל העוסקת באישים אלה מתברר כי הם מהווים נושא לדיון בספרות זו במספר פעמים רב ובכל רובדי הספרות, אולי מכיוון שהם היו חיוביים במקרא, ובעקבות זאת גם בעיני חכמים.

במחקר נבדקו תחומי ההתייחסות למלכים, קיומה של שיטה מסודרת או כיוונים כללים ברורים בדיון על חזקיהו ועל יאשיהו, הבדלים והבחנות בין יחס החכמים לכל אחד משני המלכים, השוני ביחס חז"ל את שני המלכים הללו לעומת יחסים ליתר מלכי בית דוד, היחס לדוד לעומת היחס לשני אלה, התפיסות החברתיות-דתיות שניתן ללמוד מעיון בפרקים אלה של חז"ל. המחקר מתייחס לחתך כרונולוגי שלשלוה רבדים: ספרות ימי התנאים, הספרות התלמודית וספרות מדרשי האגדה.

בין הממצאים: א. המחקר מאפשר התבוננות נוספת, רחבה יותר בדמויות שספרות חכמים התייחסה עליהן. מורכבות המחקר באה לידי ביטוי בכך שהרעיונות העולים מתוך הכתובים נבדקו לאור הגישה הספרותית בדגש על היבט הכרונולוגיה הרובדית. מתוך הניתוח הזה נוסחה ניסוח שיטתי תבנית הדמות של כל אחד משני המלכים; ב. ניתן להצביע על כך שחזקיהו התקבל כדמות המייצגת את החכם התלמודי האידיאלי, היודע תורה והמורה המופלא ויאשיהו - כצדיק האידיאלי; ג. מן העיון בחומר עולה מידע חדש המתייחס למלכים אלה.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?