30-08-2018

גישות חינוכיות בגני ילדים

בימינו נוטים להקדיש לילד ולתקופת הילדות תשומת לב רבה. אנו יוצאים מתוך הנחה ברורה שהילדות מהווה שלב חשוב, מיוחד ושונה מתקופת הבגרות - זוהי התקופה המעצבת את המבוגר לעתיד, על כל המשתמע מכך…מצב זה היה שונה בתכלית עד לפני כמאה וחמישים שנה. אז נחשבו ילדים למעין נספח לעולם המבוגרים. כיום ישנם גישות חינוכיות רבות לגיל הרך, להלן סקירת מידע קצרה אודות הגישות החינוכיות הנהוגות בגני ילדים בישראל כיום. בין הגישות המתוארות בסקירה: גישת מונטסורי:, גן אנטרופוסופי:, גן משולב:, גן מ.ט.ל:, גן רפורמי , גן זורם:, כיתת גן:, גן רגיל:, גנים בחינוך מיוחד:.
מקור וקרדיט : 1

מקור וקרדיט 2 : פורטל גן הילדים

ראה גם :
גן מדעי

גן ניסויי בשיטת ה"התנהלות ההומאנית" 

גן משולב

גן משולב – 2

גן לילדים שלא מפסיקים לזוז

הגן ההתנהגותי

גני ילדים אנטרופוסופי - לחנך את הילד בצורה טבעית

גן זורם

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?