דף פריט
30-08-2018

מוכנות, הכנות ותפיסה של מורי מורים להכנת פרחי הוראה בסביבה מקוונת מלאה: לימוד חדשני

JILLIAN J. DOWNING and JANET E. DYMENT , "TEACHER EDUCATORS’ READINESS, PREPARATION, AND PERCEPTIONS OF PREPARING PRESERVICE TEACHERS IN A FULLY ONLINE ENVIRONMENT: AN EXPLORATORY STUDY", The Teacher Educator, 48:96–109, 2013


המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת
.
עם מבט למשיכת יותר סטודנטים והצעת אפשרויות והזדמנויות למידה גמישות, הוראה ולמידה מקוונת מתפשטת ותופסת נתח גדל והולך בסקטור החינוך הגבוה. ניתן למצוא אותה בתחום רחב של דיסציפלינות, כמו, עסקים, בריאות, פסיכולוגיה, ראית חשבון וטכנולוגית מיידע, ברמות אקדמיות שונות, החל בקורסים לתואר בוגר וכלה בקורסים ללימודי מוסמך ודוקטורט.

למידה מקוונת, קיימת ונוכחת באופן משמעותי ביותר, בסקטור הכשרת מורים באוניברסיטאות רבות. מחקר על העברה מקוונת בחינוך הגבוה ,בכלל, ובהכשרת מורים, בפרט, הצביע על רווחים ואתגרים הקשורים לדרך הוראה זאת. בספרות הכשרת המורים, היבטים רבים של הכנה מקוונת של מורים, נשארו לא מובנים ,דיים. ביתר פירוט, יש ספרות מוגבלת ומועטה על ההתנסויות והאמונות של מורי מורים ביחס למוכנות וההכנות להוראה מקוונת, כמו גם, באמונות שלהם ביחס להתאמת הוראה מקוונת להכשרת פרחי הוראה.

 מאמר זה בא למלא את החלל הזה הקיים בספרות ומדווח על מחקר חדשני שבו היו שותפים, צוות אקדמי, המלמד בקורס מקוון מלא באוניברסיטה באוסטרליה. 27 מורי מורים מילאו שאלון הכולל 34 שאלות פתוחות וסגורות. בהתייחס למוכנות ולהכנות לקורס המקוון, רוב המורים דיווחו על חוסר בטחון והתאמה למיומנויות טכנולוגיות ופדגוגיות, במידה זו או אחרת, הנדרשות להוראת קורס מקוון.

משתתפי המחקר קידמו בברכה כל עזרה אישית ואפילו מזערית, שנראה שעזרה להפחית חלק מהפחדים שלהם מהוראה מקוונת.
מורי המורים היו מחולקים באופן כללי בדעתם, בשאלה, האם כיתה מקוונת היא מקום ודרך מתאימה להכשרת פרחי הוראה?
מאמר זה מסכם עם כמה מסקנות שצריכות להלקח בחשבון על ידי מורי מורים העובדים בסביבה מקוונת ומציב שלב ללימוד יותר שאפתני.

ההכרה בעובדה שחינוך גבוה מביא לבניית חברה מצליחה יותר, גרמה לעליה משמעותית במספר האוניברסיטאות וההיצעים העומדים לפני סטודנטים ברחבי העולם. האתגרים העומדים בפני האקדמיה היום, הם רבים וגבוהים יותר, כמו קמפוסים בתקשורת לווינית. כל אלה גורמים להגדלת היחס סטודנטים מול סגל אקדמי ולעומס תקציבי נוסף בגלל חלוקת עוגת המשאבים לפרוסות קטנות יותר . החוקרים נענו לקריאה לעריכת מחקר נוסף לבחינה, איך אנשי הסגל האקדמי המלמד קורסים מקוונים מלאים מתארים ומבינים את התפתחות הידע והניסיון שלהם ביחס להוראה מקוונת מלאה ונסיון החיים שלהם בתחום זה.

המחקר הזה מנסה לגלות גם את הגישות ללמידה מקוונת והכשרת פרחי הוראה באמצעות שיטת הוראה זאת. החוקרים בחרו בהגדרה הבאה לחינוך מקוון, "חינוך מקוון הוא תהליך דרכו סטודנטים ומורים מתקשרים אחד עם השני ומקיימים אינטראקציה עם תוכן הקורס דרך טכנולוגיות המבוססות על אינטרנט". קורס מוגדר כמקוון, אם יותר מ-80% מהתכן מועבר באינטרנט. הרווח של החינוך המקוון הן לסטודנטים והן למוסדות החינוך בהם הם לומדים מתועד היטב במספר דיסצפלינות בחינוך הגבוה. חינוך מקוון, הגדיל את הנגישות של קבוצות סטודנטים לא מסורתיות, או סטודנטים הגרים במקומות מרוחקים. בנוסף לנגישות, למידה מקוונת יכולה להציע סביבה יותר ממוקדת בסטודנט, זירוז גדילת המעורבות ופיתוח יכולות בסביבה עתירת טכנולוגיות.

מזה שנים, התפתח ויכוח גדל והולך בהקשר לצרכי הלמידה המקצועיים של מורי מורים המלמדים בהוראה מקוונת. כמה מחקרים גילו חשש משותף אצל מורי מורים, שחוסר מיומנויות טכניות יהיה מכשול בבניית קורס מקוון יעיל. אחרים הצביעו על הסכנות במתן קדימויות למיומנויות טכנולוגיות על פני מיומנויות פדגוגיות-חינוכיות, כמו, תכנון תכניות לימודים, האצה והערכה.

אכן, דיון סביב גישות חינוכיות בסביבה מקוונת, גילה מגוון רחב של נקודות מבט:  האם בהוראה מקוונת נדרשת קבוצת מיומנויות שונה. למרות התכנסות שפע המידע בסקטור החינוכי, היבטים רבים של למידה מקוונת לא נחשפו. יש מעט מאד ספרות על התנסויות ואמונות של מורי מורים על המוכנויות שלהם להורות קורס מקוון לפרחי הוראה. נדרשת גישה חדשה בפיתוח ותמיכה בצוות המקצועי בשטח ההוראה המקוונת.

אתר ומשתתפי המחקר

מחקר חדשני זה נערך באוניברסיטת Mid-size באוסטרליה, שבה נלמדים קורסים בהוראה פרונטלית ובמקביל קורסים מקוונים. כל מורי המורים המלמדים קורסים מקוונים הוזמנו להשתתף במחקר. מתוך 97 חברי סגל, 27 הביעו הסכמתם להשתתף במחקר והם היו מדיסציפלינות שונות. חברי סגל אלה היו בעלי מידת מעורבות שונה בהוראה מקוונת, כמו, מפתחי יחידות לימוד, מתאמי יחידות לימוד, מרצים ומתרגלים.

לצורך המחקר פותח שאלון ברשת, המורכב מ-34 סעיפים כדי להעריך את המוכנות שלהם להיות מוכנים לתכנון ועברה של קורס מקוון. הנושא המרכזי בשאלון זה, היה, המוכנות וההכנות, האפשרויות לפיתוח מקצועי אישי, ההתאמה/אי התאמה לתרגל מורים בסביבה מקוונת. היו שאלונים עם שאלות סגורות ופתוחות. השאלות הסגורות דורגו בסקאלה מספרית מ-1 עד 10. השאלונים נבדקו על ידי שלושה חברי סגל בטרם עשו בהם שימוש וכן על ידי ועדת האתיקה של אוניברסיטה. החלק האיכותי של השאלות נבדק תוך שימת לב האם עלו מתוכם נושאים חדשים רלוונטיים למחקר. החלק האיכותי סווג לפי מפתח דדוקטיבי ומפתח אינדוקטיבי, כדי לפתח נושאים תפיסתיים שיאפשרו הבנה שלמה של ההתנסויות ונקודות המבט של מורי המורים.

תוצאות ודיון

שלושה נושאים מרכזיים עולים מניתוח תוצאות השאלונים.

בתחילה התגלו המוכנות וההכנות של מורי מורים לקראת הוראה מקוונת ולאחר מכן בחינת ההתפתחות מקצועית שהיה בה את התועלת הרבה ביותר. שני נושאים אלה השליכו על הספרות מתחום של כמה דיסצפלינות אקדמיות של החינוך הגבוה והממצאים שלהם אינם ייחודיים לקהל מורי המורים. הנושא השלישי הוא ייחודי לשטח החינוך ומחלק את האמונות של מורי מורים באשר להתאמה/אי התאמה של סביבה מקוונת להכשרת פרחי הוראה.

1. מוכנות והכנות להוראה מקוונת
השאלונים שמולאו לפני התחלת הקורס המקוון בפועל, הצביעו על כך שהערכים שהתקבלו עבור הסעיפים, התאמה ובטחון (בסולם של 1 עד 100), היו נמוכים, 34% ו-43% בהתאמה, בגלל חוסר בטחון בנושאים טכניים, פדגוגיים, חששות שסטודנטים יתקשו ללמוד באופן אפקטיבי בסביבה מקוונת לא יאהבו את דרך הוראה זאת.

למרות זאת, יותר ממחצית המשתתפים, 59%, הביעו את נכונותם ורצונם לנסות להורות בדרך זאת. שליש מהמשתתפים האמינו שהם מסוגלים להורות בדרך המקוונת. לאחר מכן, המשתתפים התבקשו לזהות את צרכי הלימוד שלהם. הרוב הגדירו צרכים טכניים ופדגוגיים. בהקשר לצרכים טכניים, המשתתפים ציינו שהם חסרי מיומנויות להכנת חומרי למידה מקוונים. 67% הגדירו זאת כצורך לימודי. רוב של 81% מהמשתתפים האקדמאים, אמרו שהם חסרי ידע פדגוגי כדי להורות טוב קורס מקוון. רבים ממורי המורים הרגישו שהמיומנויות האקדמיות להוראת קורס מקוון, שונות מאלה שבהוראה פרונטלית. אחד המשתתפים תאר את ההוראה המקוונת כ"דרך הוראה קרה". בניגוד לנקודת מבט זאת, אחרים טענו שסביבת לימוד מקוונת, מאפשרת לימוד עשיר ומעמיק יותר, אך לא באותה דרך שהוראה פרונטלית עושה זאת. הגישור בין השיטות, עלול לקחת זמן ארוך.

2. תמיכה והזדמנויות התפתחות מקצועית.
לכל מורי המורים שלקחו חלק במחקר הייתה גישה חופשית למגוון של סוגי תמיכה מקצועית והזדמנויות התפתחות כדי להקל על המעבר להוראה מקוונת. זה כלל תכניות תרגול וסמינרים, סדנאות, תמיכה אישית מקולגות בעלי נסיון עשיר. כל אלה עזרו למעבר חלק יותר לסביבה המקוונת. כמעט מחצית, 49%, המשתתפים ציינו שתמיכה אישית שקבלו מקולגות מנוסים הביאה את התועלת הרבה ביותר. המרכיב השני בדרוג היה, התפתחות אישית עצמית 36%. הצורה הפחות יעילה מכולן הייתה, של סדנאות וסמינרים מחלקתיים רבי משתתפים, 49%.

3. תפיסות בהכשרת מורים בסביבה מקוונת
התפיסות של מורי מורים כאשר הם עברו להוראה מקוונת הושפעו באופן ברור מההקשר למקום עבודתם. המשתתפים היו חלוקים בדעתם האם ניתן להכשיר את הסטודנטים למקצוע ההוראה בסביבה מקוונת. 42% טענו שזה בר ביצוע, 31% טענו שאינם בטוחים ו-27% טענו שזה בלתי אפשרי.

מחקר זה מראה על קיום יחס חיובי בין משך הזמן שהמורה לימד כבר בעבר בצורה מקוונת, לבין הביטחון שההוראה המקוונת היא אפקטיבית ומתאימה. מיעוט של מורים שלימדו שנתיים או פחות, 23%, חשבו שזה אפשרי להכשיר מורים להוראה בדרך מקוונת. מספר זה גדל ל-57% אצל מורים שהורו כבר יותר משנתיים בסביבה מקוונת.

מסקנה ברורה ממחקר זה הייתה שחברי סגל שהתנסו בהוראה מקוונת לפרק זמן ארוך יותר, יכלו לקדם ולזרז את הסטודנטים שלהם לרמות גבוהות יותר של מעורבות, באמצעות דרך ההוראה ואיסטרטגיות התקשורת שהם פיתחו. רמת הבטחון שלהם עלתה מ-43% ל-70%. החשש שחלק מהמרכיבים להכשרת מורה טוב, הינם ברי השגה רק בלמידה פרונטלית, הוא אחד המרכיבים העיקריים לרתיעה מלמידה מקוונת, "שמא משהו באינטראקציה מורה-תלמיד" ילך לאיבוד, אך ממצאי המחקר מצביעים על כך שניתן לשלב את המרכיבים ההתנהגותיים בלמידה המקוונת ובעיקר הקשר הישיר בין מורה לתלמיד.

מסקנות והמלצות
כפי שצויין הבטחון והמוכנות של מורי מורים להכשרת פרחי הוראה בדרך מקוונת, הולכת וגדלה באופן משמעותי, עם הזמן. אחד המרכיבים שתרמו באופן משמעותי לכך היה הליווי האישי הצמוד של עמית בר סמכא שיכול לתת תמיכה בבעיות קטנות אישיות של המשתתף בקורס.

מומלץ להקדיש מספיק זמן לרכישת המיומנויות הפדגוגיות והטכניות ורק אז להתחיל לפעול בסביבה מקוונת.

מומלץ, שאיש סגל יהיה זמין לתת תמיכה בבעיות פדגוגיות וטכניות קטנות המתעוררות תוך כדי הלמידה/הוראה.

מומלץ לאמץ את האמונה שהוראה מתגמלת יכולה להתרחש בסביבה מקוונת. אין ספק שהוראה מתגמלת מקוונת נראית שונה מהוראה פרונטלית מתגמלת אך כמו שמשתתפי המחקר ציינו, זה אפשרי ומספק.

מחקר זה הוסיף ותרם לספרות ההולכת וגדלה בנושא הוראה מקוונת בחינוך הגבוה בכלל ובהכשרת מורים בפרט. הוא האיר פחדים, חששות ושמחה, שיכולים לבוא לידי ביטוי בזמן הוראה מקוונת ולחשוף תחומים נוספים הדורשים הבהרה ומחקר נוסף.

יתכן, שהדבר המשמעותי ביותר שמחקר זה גילה, הוא, הדואליות בתפקיד האקדמאים המורים בהוראה מקוונת, לא רק לרכוש מיומנויות פדגוגיות, טכניות וידע , אלא, לקחת בחשבון ולשקול את ההתאמה ללימוד מקוון בתחומים שלהם.

כותבי המאמר מקווים להמשיך ולגלות את התחום הזה המתפתח במהירות רבה, היכול לשמש כר פעולה פורה ונרחב לשיתוף פעולה בין אוניברסיטאי.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?