דף פריט
30-08-2018

יישום של טכנולוגיית המידע (ICT) בהכשרת מורים באוסטרליה

מאת: Jenny Lane

Jenny Lane. "ICT Implementation in Teacher Education in Australia".


מחקר שנערך באוסטרליה ציין כי הקהילה העסקית לא הייתה שבעת רצון מאופן ההכנה של תלמידי בית הספר לעבודה בסביבה העבודה הדיגיטלית, המקוונת התחרותית.

פרויקט "הכנת מורי העתיד" ( (Teaching Teachers for the Future Project (TTF), יוזמה שמובילה "המועצה האוסטרלית להוראה וללמידה" ( Australian Learning and Teaching Council (ALTC), היה ניסיון מצד הממשלה הפדרלית באוסטרליה להעלות את הסטנדרטים בחינוך ברמה הלאומית על ידי שילוב טכנולוגיית המידע (ICT) בקורסים להכשרת מורים.

שלושים ושבע אוניברסיטאות השתתפו בפרויקט "הכנת מורי העתיד" (TTF), שהשפיע על 55,000 פרחי הוראה באוסטרליה.

הפרויקט קושר לפיתוח של "תכנית הלימודים הלאומית והסטנדרטים המקצועיים הלאומיים"  (National Curriculum and National Professional Standards) עבור מורים ששילבו את טכנולוגיית המידע.

זו הייתה תכנית הלימודים הראשונה שהועברה בכל המדינות הפדראליות באוסטרליה.

המודל הפדגוגי המשולב TPACK שימש כדי לבסס הבנה משותפת לגבי שילוב הטכנולוגיה.

מחקר איכותני וכמותי זיהה ארבעה חסמים עיקריים לשילוב של טכנולוגיית המידע (ICT ) בהכשרת מורים במוסד אחד.

המאמר מתאר את היוזמות שננקטו כדי להתייחס לכל אחד מהחסמים.

המחברת תתאר את תוצאות הפרויקט ואת היוזמות העתידיות בהכשרת מורים המשלבות השתתפות פריפריאלית לגיטימית (legitimate peripheral participation; Wegner, Trayner & de Laat, 2011) בתוך המודל של קהילת מעשה.

באוסטרליה אומצה גישה לשילוב פדגוגיה שביטאה בצורה דיגיטלית מודולים של למידה ומשאבים של הוראה מקוונת.

הפרויקט יצר תרבות של למידה מקצועית מתמשכת ושל שיתוף פעולה שתמך בעניין בתחום זה.

ראה גם:
הכנת מורי העתיד: יוזמה לאומית לשלב ICT בהכשרת מורים באוסטרליה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?