דף פריט
29-08-2018

מה החינוך המתמטי יכול ללמוד מהאמנות: ההנחות, הערכים, והחזון של החינוך המתמטי

Dietiker, Leslie . "What Mathematics Education Can Learn from Art: The Assumptions, Values, and Vision of Mathematics Education", Journal of Education 195.1 (2015): 1-10.

אליוט אייזנר (Elliot Eisner), חלוץ בחינוך לאמנות, מציע כי ניתן להתמודד עם אתגרים חינוכיים באמצעות פנייה לעדשות אמנותיות.

במאמר זה, המחברת שואבת מהצעתו של אייזנר כדי לשקול את ההנחות, הערכים והחזון של חינוך מתמטי על ידי פיתוח תיאוריה של תכנית הלימודים במתמטיקה כצורה של אמנות.

בפרט, המחברת טוענת שבאמצעות המשגת תכנית הלימודים במתמטיקה (הן תכנית הלימודים הכתובה והן תכנית הלימודים בפועל) כסיפורים, שיעורי המתמטיקה הנחווים על ידי התלמידים יכולים להיות מעוצבים בצורה אמנותית כך שיעוררו פליאה או ימשכו את תשומת הלב על ידי הפתעה.

במאמר זה מוצגת ונידונה דוגמא לסיפור מתמטי מספר לימוד במתמטיקה לכיתה ז'. על ידי ניסוח תוכן מתמטי במונחים נרטיביים, המחברת מבקשת לאפשר שכתוב של התנסויות מתמטיות עבור לומדים.

למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

יצירתיות בפתרון בעיות במתמטיקה: אסטרטגיות, דילמות וטעויות

הוראה וחינוך באמצעות אמנות

מה דעתך?

    עמיקם הדגיש את העיקרון כשיוצר – תלמיד המגיע להישג גבוהה ברישום בהעתקת המציאות למרחב העבודה – הרי שהתלמיד נשען על יכולות ראיה מרחבית טופוגרפית , פרספקטיבה , יחסים בין הצורות , והנדסת המרחב במובן התפיסתי – במשך שנים ביסס עמיקם בר גרמא את התובנה שמי שממש תכונות אלה ביצירתו ניחן בפוטנציאל מתמאטי ויכולות גבוהות במתמטיקה . – ולכן מזדהה עם האמור בכתבה – חזון אחר 2016

    פורסמה ב 27/06/2016 ע״י עמיקם בר גרמא
    מה דעתך?