29-08-2018

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2016

מילות מפתח:

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות בישראל” מסדרת סינגר הוא הפרסום המרכזי של מרכז טאוב. הדוח כולל נקודת מבט היסטורית ובין-לאומית ייחודית על התוואי הכלכלי והחברתי ארוך הטווח שישראל מתקדמת בו, מדגיש את הגורמים העיקריים המשפיעים עליו, ומציע חלופות מדיניות. הדוח מעניק לציבור הישראלי ולקובעי המדיניות נקודת מבט רחבה ומעמיקה על סוגיות רלוונטיות בתחום החברתי-כלכלי, ומתבסס על מחקרים בנושאי כלכלה, חינוך, עבודה, בריאות, רווחה ועוד.

הספר כולל 12 מאמרים מקוריים פרי עטו של צוות המחקר המובחר במרכז טאוב. נוסף למאמרים, כל אחד מארבעת שערי הספר נפתח בסקירה כללית שכתב יו"ר תכנית המדיניות באותו תחום ומציגה את המצב והמגמות בתחום. כמו כן, שער החינוך כולל מאמר דעה מרתק הדן בשוויון ההזדמנויות בחינוך בישראל.

תוכן העניינים
מבוא: תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016
מגמות בצמיחת המשק
פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי
מבוא: ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון
בת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת): מה השתנה?
הוצאות משקי בית על חינוך טרום-חובה
כל המוסיף – גורע? על הקשר בין גודל הכיתה להישגים לימודיים בישראל
האתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים
שוויון ורב תרבותיות בחינוך הציבורי – מחשבות על ההווה והצעות לעתיד
מבוא: התפתחויות בתחום הרווחה
ההוצאה הציבורית על רווחה
עוני ואי שוויון בישראל: מגמות ופירוקים
מיקור חוץ של שירותי רווחה: מגמות ותמורות
מבוא: מערכת הבריאות: מגמות כלליות בצרכים ובמימון
ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל
סל מזון בריא בישראל
מדוע תוחלת החיים בישראל כה גבוהה?

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?