30-08-2018

תיאוריות הלמידה החברתית של בנדורה

תיאוריות הלמידה החברתית של בנדורה
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן
 
גישת הלמידה החברתית : למידה על-ידי חיקוי
על-פי תיאורית הלמידה החברתית של בנדורה, רוב ההתנהגויות שלנו נלמדות דווקאבאמצעות צפייה באחרים ובאמצעות חיקוי שלהם ולא בהתנסות אישית. תהליך הלמידה החברתית אינו תהליך סביל (פסיבי) וטכני אלא תהליך פעיל, שתהליכים קוגנטיביים של הסקת מסקנות מעורבים בו. הפעילות של תהליך זה מתבטאת בתהליך החיקוי. בתהליכים אלה אנו לומדים כללים, שאנו מיישמים לא רק במצב ספציפי אלא גם במצבים נוספים.
תהליך הלמידה על-ידי חיקוי דגם מתרחש בשלבים:
בנדורה - גישת הלמידה החברתית: חיזוק ועונש
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן
בנדורה, בהיותו שייך לזרם ההתנהגותי (ביהביוריסטי) החוקר את ההתנהגות הגלויה, ייחס משמעות לחיזוקים ולעונשים, אולם גישת הלמידה החברתית תופסת עונש וחיזוק באופן רחב ביותר.
על-פי הגישה ההתנהגותית הקיצונית, הסביבה היא הגורם היחיד, אשר נותן לנו חיזוקיםו/או עונשים (חיזוק/עונש ישיר). על ההנחה, שהתנהגותנו מעוצבת בתוך ההקשר החברתי, הוסיף בנדורה כי עונש וחיזוק מסייעים בעיצוב התנהגות, גם אם אינם ישירים, כלומר - ניתנים לאדם באופן אישי. סוג זה של חיזוק ושל עונש כינה בנדורה  חיזוק/עונש נצפה.
בנדורה - גישת הלמידה החברתית : ויסות עצמי ומסוגלות עצמית
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן
על-פי בנדורה הסביבה החברתית משפיעה על התנהגות האדם. אנחנו יודעים כי לכולנו יש ציפיות באשר לתוצאות האפשריות של התנהגותנו, וזאת על סמך התנהגותנו בעבר או על סמךהתנהגות וביצועים של אחרים הדומים לנו. המשמעות היא כי יש לאדם אפשרות לווסת את ההשפעה ואת הכיוון של ההתנהגות. המונח המדעי המקובל לכך הוא ויסות עצמי, ופירושו: היכולת של האדם ללמוד מההדדיות שלו עם הסביבה, וגם היכולת של האדם לחזק את עצמו ולכוון את ההתנהגות שלו על-פי המטרות שהציב לעצמו.
גורם חשוב המשפיע על התנהגות האדם, הוא תחושת המסוגלות עצמית שלו, שמשמעה האמונה של הפרט ביכולתו להתמודד עם המטלה.
 
 
 
 

מה דעתך?

  אין ספק כי האדם כפרט, מורכב בפני עצמו, והוא מונע מתוך הציפיות שלו מעצמו, מצפיות החברה ממנו, מתגובותיו שלו את מעשיו, ביקורת עצמית, ומתגובות הסביבה אליו.
  אדם ע"פ הנחת היסוד של בנדורה, לומד מתוך צפייה, צפיה בהתנהגותם של אחרים, בודק את המסוגלות העצמית שלו, אם היא נמוכה או גבוה, ע"י משימות, או ע"י תגובות הסביבה, ואלו מניעים את המוטיבציה שלו, בהתאם.. גבוהה או נמוכה. ויש את מה שההתנהגות מעוררת באדם ומפעילה אותו- לעוררות רגשית. אדם מרגיש הצלחה כאשר הוא חש סיפוק ובכך מעניק לעצמו חיזוק עצמי. ומעניש עצמו כאשר חש חוסר הצלחה, חוסר סיפוק.
  כמורה אני מצליחה לזהות את תחושות התסכול אצל תלמידים מסוימים,אשר אינם מצליחים להביא את עצמם לכדי הצלחה, ולכן הם בדרך כלל עסוקים בהפרעה,
  את אלה שמצליחים להיות "הדוגמה ומודל לחיקוי", ואת הביטחון ותחושת הסיפוק,
  ואת אלו הנמנעים מהשתתפות, מפאת חוסר הצלחתם וציפיותיהם בעיני עצמם, ובדרך כלל אינם מורגשים – "הילדים השקופים".
  לכן במקצוע בו אני עוסקת: טבע, סביבה ובעלי חיים, אני מאפשרת לכל תלמיד למצוא את נקודות החוזק שלו. כך שהדימוי שלו בעיני הסביבה יהיה חיובי, ובעיקר שלו בעיני עצמו.

  פורסמה ב 01/06/2019 ע״י מיכל שלום

  אני לא מסכימה עם תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה. בעיקר עם הקביעה שרוב ההתנהגויות שלנו נלמדות באמצעות צםייה באחרים ובאמצעות חיקוי שלהם ולא באמצעות התנסות אישית. אני כן מסכימה, בחלקו, עם הקביעה שההתנהגות שלנו מעוצבת בתוך הקשר חברתי – בחלקו משום שאני הייתי מוסיפה את המילה גם. כמו כן, אני כן נוטה לקבל את המושג "ויסות עצמי".

  פורסמה ב 19/05/2014 ע״י אריאלה כץ

  אני לא מסכימה עם תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה. בעיקר עם הקביעה שרוב ההתנהגויות שלנו נלמדות באמצעות צםייה באחרים ובאמצעות חיקוי שלהם ולא באמצעות התנסות אישית. אני כן מסכימה, בחלקו, עם הקביעה שההתנהגות שלנו מעוצבת בתוך הקשר חברתי – בחלקו משום שאני הייתי מוסיפה את המילה גם. כמו כן, אני כן נוטה לקבל את המושג "ויסות עצמי".

  פורסמה ב 11/06/2014 ע״י כץ אריאלה

  אני נוטה להסכים עם התיאוריה של בנדורה,לדעתי רוב הלמידה שלנו נעשית על ידי חיקוי של הסביבה.

  פורסמה ב 21/02/2016 ע״י צאייג דוד

  אני מסכימה עם התיאוריה החברתית של בנדורה מאחר ואני חושבת שרוב ההתנהגויות שלנו נלמדות בעזרת צפייה באחרים .לדעתי בעיקר באנשים קרובים ומשמעותיים כמו הורים,אחים וצורים

  פורסמה ב 13/03/2017 ע״י לוי דורית

  אני מסכימה עם תאורית הלמידה של בנדורה,אך כתלות בגיל וברמה קוגניטיבית. ילד קטן זקוק להתנסות עצמית על מנת ללמוד .עם הגדילה הוא יכול לצפות,ללמוד מנסיונם של אחרם ולהכליל למצבים נוספים וכך הוא מגיע ללמידה חברתית. אני חושבת שתחושת מסוגלות ויכולת וויסות עצמי אכן נבנים במשך הזמן כתוצאה מאינטרקציה עם הסביבה.

  פורסמה ב 28/05/2017 ע״י אפרת מלמד

  אני מסכימה עם תאורית הלמידה של בנדורה,אך כתלות בגיל וברמה קוגניטיבית. ילד קטן זקוק להתנסות עצמית על מנת ללמוד .עם הגדילה הוא יכול לצפות,ללמוד מנסיונם של אחרם ולהכליל למצבים נוספים וכך הוא מגיע ללמידה חברתית. אני חושבת שתחושת מסוגלות ויכולת וויסות עצמי אכן נבנים במשך הזמן כתוצאה מאינטרקציה עם הסביבה.

  פורסמה ב 28/05/2017 ע״י אפרת מלמד
  מה דעתך?