29-08-2018

נסיון ראשון עם אבי

ה) ניסיון/ותק בהוראה נמצא מנבא הגירת מורים אך לא כוונות לנשירה מהמקצוע. ייתכן שמורים מתחילים אינם רגישים לעזיבת המקצוע יותר ממורים ותיקים ונוטים בעיקר להגר לבית ספר אחר עד למציאת מקום קבוע. ממצא זה שונה ממחקרים אחרים המצביעים על כך שמורים מתחילים מצויים בסיכון של נשירה טרם זמנה הדורשת התערבות כדי שיתמידו במקצוע (למשל, (Ingersoll, 2001. נראה שיש צורך בהתערבויות בבתי-ספר שרוב הסגל בהם מורכב ממורים בשנות עבודתם הראשונות.

לסיכום, ככלל יש במחקר זה קשר מוכח בין יישום החלטות מדיניות האחריותיות באמצעות-מבחן לבין הבחירה של מורים לעזוב בתי-ספר או לעזוב את ההוראה כתוצאה ישירה שלהקשר בין אחריותיות, מתח ונשירה.

ביבליוגרפיה


Abramson, L. Y., Alloy, L. B., Hogan, M. E., Whitehouse. G., Donovan, P., Rose, D. T., et al. (1999). Cognitive vulnerability to depression: Theory and evidence. Journal of Cognitive Psychotherapy, 13(1), 5-20.
Bear, G.G., Gaskins, C., Blank, J., & Chen F.F., (2011). Delaware School Climate Survey Student: Its factor structure, concurrent validity, and reliability, Journal of School Psychology, 49 (2), 157-174.

מה דעתך?

Abramson, L. Y., Alloy, L. B., Hogan, M. E., Whitehouse. G., Donovan, P., Rose, D. T., et al. (1999). Cognitive vulnerability to depression: Theory and evidence. Journal of Cognitive Psychotherapy, 13(1), 5-20. Bear, G.G., Gaskins, C., Blank, J., & Chen F.F., (2011). Delaware School Climate Survey Student: Its factor structure, concurrent validity, and reliability, Journal of School Psychology, 49 (2), 157-174.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?