דף פריט
30-08-2018

מנהיגות פדגוגית

מקור וקרדיט:
 
 אריאל לוי. "מנהיגות פדגוגית", הד החינוך, פברואר 2009, גיליון מס' 4, כרך פ"ג, ע"ע 70-71.
 
 הטיעון העיקרי של המאמר הוא כי מנהיגות פדגוגית היא לב לבה של המנהיגות הבית-ספרית ולכן הוא מציע מאפיינים מרכזיים ותחומי פעולה אפשריים ומשמעותיים למנהיגות פדגוגית בביה"ס. אחד הדברים שאנו יודעים היום הוא שמנהיגות אפקטיבית היא לא בהכרח זו הניגשת ישירות להתמודדות עם הדברים אלא קשורה לדרך שבא המנהל מתייחס לדברים, מניע את המורים שלו, בגישתו הכללית לאנשים ולעבודה חינוכית ולאופן שבו המנהל פועל ונוכח. האפקטיביות של מנהיגות פדגוגית תלויה אפוא בפעולותיה העקיפות.
 
מפתחות למנהיגות פדגוגית
 
מהם המפתחות לעבודה פורייה של מנהיג פדגוגי? כיצד הוא ידע שהוא עוסק בתחומים שבאמצעותם אפשר לחולל שינוי אמיתי ורצוי? הנה תיאור קצר של תחומים כאלה:
 
עיצוב תמונת העתיד של בית הספר – חזון: מנהיג פדגוגי מוביל את קהילת בית הספר לעיצוב משותף של חזון לבית הספר. הפרק המרכזי בחזון זה כולל הגדרה של יעדי ההוראה והלמידה.
 
הובלת התכנית הפדגוגית: מנהיג פדגוגי "מתרגם" את החזון לארגון מחדש של התנאים להוראה וללמידה – את ממדי הזמן והחלל של בית הספר. בית הספר בהנהגתו הופך לסביבה שכל הסדירויות שלה מיועדות להשגת מטרות ההוראה והלמידה כפי שנוסחו בחזון המשותף (Sarason , 1996). הוא דואג לארגון מתאים של ההוראה והלמידה ויוצר סימנים ברורים ומובהקים לארגון המבטא את יעדי ההוראה והלמידה. המנהיג הפדגוגי אינו מסתפק בעיצוב חזון ובעיצוב בית הספר על פיו. הוא נוכח בשיעורים ובפעילויות בית-ספריות אחרות כדי להפגין עניין בתהליך הפדגוגי ולהנחות אותו.
 
פיתוח צוות המורים: מנהיג פדגוגי מכיר בחשיבות המכרעת של פיתוח צוות בית הספר. הוא יודע שבלי פיתוח אישי ומקצועי של המורים אין לצפות לפיתוח של התלמידים. הוא מייצר מסגרות ושגרות לפיתוח צוות המורים ומרחבים שבהם הם מוזמנים "לתפוס מנהיגות".
 
גיוס וליווי של מורים חדשים: מנהיג חינוכי מבין שגיוס מורים טובים וליווי נכון שלהם הם קריטיים. הוא יוצר מנגנון קבוע ומבוקר של גיוס וליווי מורים.
 
שיח פדגוגי: מנהיג פדגוגי מעצב שיח פדגוגי בבית ספרו. מורים עוסקים באינטנסיביות בסוגיות הנוגעות להוראה וללמידה- בישיבות, בחדר המורים, במסדרונות. הם לומדים מניסיונם באמצעות משובים ורפלקסיה ומניסיונם של אחרים באמצעות תצפיות ושיחות. המנהיג הפדגוגי דואג לתנאים המעוררים שיח כזה.
 
התמקדות בפרט: למרות האחידות וההמוניות של בית הספר, המנהיג הפדגוגי מייצר שגרות ואקלים של התמקדות בפרט. תחושת השייכות, המסוגלות, האמון והביטחון של כל תלמיד בביה"ס היא במוקד תשומת הלב שלו. הוא מוודא שכל המורים ידעו שבלי תחושה כזאת אין למידה. הנעה ללמידה מחייבת התייחסות לתלמיד "השלם" – לשכלו ולרגשותיו. בדומה, הנעה להוראה טובה מחייבת תשומת לב מרבית למורה "השלם".
 
דוגמא אישית: המנהיג הבית-ספרי יודע שתלמידים, מורים והורים מסתכלים עליו ובוחנים אותו כל העת. הוא חייב להיות מופת מהלך של כל הערכים שהוא מבקש לחנך להם.
 
 התפתחות מתמדת: המנהיג הפדגוגי מתפתח כאדם וכמנהיג פדגוגי. מנהיגות פדגוגית היא תחום המזמין התפתחות אינסופית. המנהל-מנהיג נענה לאתגר הזה ואינו חדל להתפתח כאדם ומנהיג של ביה"ס ושל הקהילה הקשורה אליו.
 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?