מס"ע - הוראת המדעים
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים

עדכון אחרון במדור 26.03.2017

הוראת המדעים

ארכיון המדור

נמצאו 163 פריטים
מלפני ינואר 2017
פתח ארכיון

חיפוש במאגרי מופ"ת

דף הבית
הוראת המדעים
01.11.16 תקציר   
זיהוי הגורמים השוכנים בבסיס האינטרס המצבי בקורס למדעים עבור סטודנטים להוראה בבית הספר היסודי
אינטרס מצבי הוא אינטרס לטווח קצר המקושר לגורמים סביבתיים במצב מסוים. מחקרים קודמים מוצאים שחלק מהטכניקות להוראת מדעים יכולות להיות אפקטיביות מאוד ביצירת האינטרס המצבי בקרב התלמידים, אבל הסיבות מדוע הן אפקטיביות נותרות לא ברורות: פעילויות הקשורות להתנסות מעשית עם הציוד, לדוגמא, ידועות כיוצרות אינטרס מצבי, אבל קיים קונצנזוס מועט לגבי הסיבות לכך. המטרה של מחקר זה הייתה לחקור את הגורמים השוכנים בבסיס האינטרס המצבי בטווח של טכניקות להוראת המדעים (PALMER, DAVID H.; DIXON, JEANETTE; ARCHER, JENNIFER, 2016).
29.01.17 תקציר   
תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל: למידה מסוגיות נבחרות – דוח מפעילות לימודית
הדוח מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותו של פרופ' ישראל בר-יוסף והוא כולל חמישה פרקים: 1. 'מחר 98' כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי, 2. חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך – גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות, 3. מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי, 4. לימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו"ל, 5. תובנות של משרד החינוך ושל צוות המומחים על אודות יישום של רפורמות (ניב שטראוס).
01.12.16 תקציר   
אפקט ה"וואו" בהכשרת מורים למדעים
המאמר חוקר את "אפקט ה"וואו" (wow-effect) כתופעה בהכשרת מורים למדעים. באמצעות עבודת שדה אתנוגרפית במכללה למורים בדנמרק, המחברת נתקלת בתופעה המגולמת בדרך מסוימת של הוראה שמעוררת התפעלות בקרב הסטודנטים. הסטודנטים נמצאים בתהליך של הפיכה למורים למדעי הטבע/טכנולוגיה ולביולוגיה. מאמר זה חוקר ומפתח את התיאוריה של אפקט ה"וואו" על ידי בחינת התחומים שבהם נוצר מתח בתוך התופעה בין מעורבות לבין שעמום, בין טכנולוגיות ישנות לבין חדשות, ובין היות פעיל לבין לא-פעיל (Kamstrupp, Anne, 2016).