מס"ע - תוצאות חיפוש
מרכז מידע בין-מכללתי
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
יום שלישי 19 יוני 2018
מכון מופ"ת שער הפורטל
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים

חיפוש מתקדם - פרמטרים

מדור/ים

ניתן לבחור יותר מפריט אחד בלחיצה רציפה על מקש ה-CTRL

סוג הפריט


שנת פרסום

מ-
עד-

מילות מפתח

מחבר/ים

מילים בכותרת

מילים בפריט

חפש נקה
דף הבית
חיפוש מילות מפתח

מלת המפתח: "היעדרויות מורים"

תוצאות חיפוש

נמצאו 4 פריטיםסה"כ 1 עמודים
01.01.17 סיכום   
1
   |   מתוך המדור 
ידע וחשיבת מורים
הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית
המחקר המתואר במאמר מבקש לבחון את הקשר בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות אותנטית של מנהל לבין תחושה של העצמה פסיכולוגית בקרבם. המחקר נשען על תיאוריית הרצף – "תפיסות-עמדות-התנהגות" של אייזן ופיישבין (Ajzen & Fishbein, 1980) ומשער כי תפיסות המורים ביחס למנהיגות הבית-ספרית כאותנטית ומוסרית יובילו לתחושות חיוביות של העצמה פסיכולוגית וכי תחושות אחרונות אלה יובילו להתנהגות אזרחית בתדירות גבוהה מצד אחד ולהפחתת התנהגויות נסיגה של מורים (איחורים, היעדרויות ונטייה לעזוב) מצד שני. בתוך כך, המחקר מאיר היבטים תיאורטיים וממצאים אמפיריים קודמים הנוגעים לקשר שבין התנהגות אזרחית להתנהגויות נסיגה של מורים.
12.09.10 סיכום   
2
   |   מתוך המדור 
ניהול בחינוך
אקלים בית ספרי אתי והיעדרויות וולונטריות של מורים
היעדרות מורים מהעבודה היא בעיה בולטת במערכת בישראל (Rosenblatt & Shirom, 2005). מטרת המחקר הייתה להציע מסגרת תיאורטית להבנת הקשר בין אקלים בית ספרי אתי לבין היעדרויות וולונטריות של מורים. המאמר מנסה להסביר קשר זה תוך שימוש במושג "מחויבות ארגונית רגשית". המחקר הנוכחי התמקד בהיבט האתי של אקלים בית הספר כמכוון את ההתנהגות המוסרית של המורים. בהתאמה לקו המחקרי שצוין לעיל הציפייה היא שהיעדרויות מורים תגברנה כאשר הם מבחינים שאקלים בית הספר אינו אתי. ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי היבט האכפתיות וההיבט הפורמלי של האקלים האתי משפיעים על תדירות ההיעדרויות מבית הספר. מורים שתפסו את אקלים בית הספר כאתי ברמה גבוהה, תוך שהם מתמקדים בתקנות פורמליות, נטו להיעדר פחות. אקלים של אכפתיות נמצא כמנבא חזק של תדירות היעדרויות נמוכה ( Shapira-Lishchinsky, O., & Rosenblatt Z).
12.06.08 תקציר   
3
   |   מתוך המדור 
על הפרק
הקשר בין היעדרות מורים והישגי תלמידים בביה"ס יסודי- מחקר בארה"ב
במשבר הגלובלי בו מצויות מערכות החינוך בעולם המערבי הולך וגדל הדפוס של היעדרויות מורים מבתי ספר. מדובר בדפוס שכיח של התנהגות מורים בבתי ספר הגדל משנה לשנה והוא לא רק תוצאה של שחיקה נפשית אלא גם ביטוי לירידת תחושת השליחות של מורים בהוראה. המחקר של צוות חוקרים מאוניברסיטת הארוורד ביקש לבדוק את שאלת המחקר הבאה: האם יש קשר בין היעדרויות מורים לאורך השנה ובין הישגי התלמידים. המחקר נערך במחוז חינוכי עירוני גדול בצפון ארה"ב תוך התמקדות בבתי ספר יסודיים. המחקר נערך במשך כמה שנים באותם בתי ספר יסודיים. הממצאים מגלים כי ההשלכות של היעדרויות מורים על הישגי תלמידים היא הרבה יותר משמעותית מאשר סבורים מנהלי בתי הספר ומקבלי ההחלטות במחוז, במיוחד בתחומי הוראת החשבון ומקצועות היסוד בבתי הספר היסודיים. כך לדוגמא , נמצא כי היעדרות של מורה לחשבון בשנה במשך 10 ימים מפחיתה את הישגי התלמיד בממוצע ב3.2% לשנת לימודים אחת(RAEGEN T. MILLER, JOHN B. WILLETT RICHARD J. MURNANE).
25.12.07 תקציר   
4
   |   מתוך המדור 
סביבות למידה
היעדרויות מורים בישראל: גורמי רקע אישיים וארגוניים
מטרות המחקר היתה להעריך את תופעת ההיעדרות של מורים במדינת ישראל בשתי שנות לימוד עוקבות ולהסבירה בעזרת גורמי רקע אישיים וארגוניים. נחקרו נתוני מרבית המורים שמשכורותיהם שולמו על ידי משרד החינוך. למורים הישראלים נרשמו בממוצע 5.31 היעדרויות בשנה. בניתוח ברמת הפרט נמצא, כי אותם מורים שמספר היעדרויותיהם בשנת המחקר השנייה היה רב יחסית היו אלה שנעדרו מספר רב של פעמים גם בשנה קודמת, שהיקף תעסוקתם היה רב יחסית, שהיו צעירים יחסית, נשואים ובעלי השכלה לא אקדמית, ולא נשאו בתפקידים בית ספריים. בניתוח ברמת בית הספר נמצא כי בתי ספר שההיעדרויות בהם היו רבות יחסית, היו בתי ספר גדולים יחסית בחינוך היסודי, בתי ספר במגזר הערבי ובתי ספר חדשים יחסית. (זהבה רוזנבלט, אריה שירום)