מס"ע - תוצאות חיפוש
מרכז מידע בין-מכללתי
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
יום ראשון 19 מאי 2019
מכון מופ"ת שער הפורטל
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים

חיפוש מתקדם - פרמטרים

מדור/ים

ניתן לבחור יותר מפריט אחד בלחיצה רציפה על מקש ה-CTRL

סוג הפריט


שנת פרסום

מ-
עד-

מילות מפתח

מחבר/ים

מילים בכותרת

מילים בפריט

חפש נקה
דף הבית
חיפוש מילות מפתח

מלת המפתח: "פיתוח תכניות לימודים"

תוצאות חיפוש

נמצאו 9 פריטיםסה"כ 1 עמודים
20.11.18 לינק   
1
   |   מתוך המדור 
ידע וחשיבת מורים
תהליכי מחקר ופיתוח (מו"פ) בחינוך: סקירת דגמים נבחרים
סקירת מידע זו מתמקדת בדגמים נבחרים של ארגונים ויחידות העוסקים במחקר ופיתוח בתחום החינוך בישראל ובעולם. הסקירה מתמקדת בגופים הפועלים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי והשלישי, וכן ביחידות מחקר ופיתוח המייצגות שיתופי פעולה בין המגזרים השונים. הסקירה בוחנת את שלבי תהליך המחקר והפיתוח, הרמה הארגונית, המטרות והפונקציות השונות של יחידות המחקר והפיתוח המטמיעות חדשנות במערכת ומשפרות את השימוש בתוצרים חינוכיים חדשניים.
01.10.16 סיכום   
2
   |   מתוך המדור 
תוכניות לימודים / תכנון
כיצד לשתף פעולה עם תכנית הלימודים שלכם
המאמר דן בחיסרון של "דוקטרינת המורה הטוב" לאור מגמות חדשות של תכניות הלימודים המוצעות. הנושאים הנידונים כוללים את מושגי הדוקטרינה היוצרים חסמים מלאכותיים בין מורים ומעכבים שותפות מורה-תכנית לימודים. מוזכרת גם החשיבות של זיהוי היכולות המובחנות של המורה ושל תכנית הלימודים לתמיכה בלמידת התלמיד ואסטרטגיות שיסייעו למורים לשתף פעולה עם מפתחי תכניות לימודים (Remillard, Janine T. , 2016).
01.06.16 תקציר   
3
   |   מתוך המדור 
הכשרת מורים, כללי
השימוש האינטרדיסציפלינרי בבלוגים ובקהילות מקוונות בהכשרת מורים
למידה מקוונת מתפתחת במהירות בהשכלה הגבוהה. כתוצאה מכך, במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטת נורת'האמפטון שבבריטניה, אקדמאים התנסו בשיטות לשיבוץ בלוגים וקהילות מקוונות לתוך קורסים כדי להגביר את הלמידה בקרב סגל ההוראה והסטודנטים. המאמר ידון בניסיון זה. המאמר מדגים כיצד בלוגים וקהילות שיפרו את הוראת הנושאים האינטרדיסציפלינריים, פיתוח הסגל ומעורבות הסטודנטים. דבר זה מושג על ידי שיתופם של חקרי מקרים מהקורסים המדגימים את החוזקות ואת המגבלות של הפרקטיקות שאומצו (Caldwell, Helen; Heaton, Rebecca, 2016).
01.08.15 תקציר   
4
   |   מתוך המדור 
תוכניות לימודים / תכנון
קביעת תכנית לימודים מבוססת מדינה: גישות לתכנית לימודים מקומית הפועלות בנורבגיה ובפינלנד
מאמר זה חוקר כיצד רשויות המדינה בנורבגיה ובפינלנד מתכננות את תכנית הלימודים הלאומית כדי לספק תנאי מדיניות שונים עבור עבודה על תכנית לימודים מקומיות ברשויות המקומיות ובבתי הספר. הנושא נחקר באמצעות השוואה בין האופן שבו הרשויות הלאומיות בנורבגיה ובפינלנד יוצרות מרחב עבור תכנית לימודים מקומית (Molstad, Christina Elde, 2015).
15.04.15 תקציר   
5
   |   מתוך המדור 
תוכניות לימודים / תכנון
פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר לקראת תרבות של למידה: אי-ליניאריות בפרקטיקה
מחקר זה מכוון להפריד בין ההקשר (context), התהליכים והתוצאות כשלושת הרכיבים העיקריים של פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר בששה בתי ספר שונים בסינגפור. המחברים יצרו מהנתונים מסגרת לפיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר המורכבת מחמישה נושאים שהתרכזו ב"תרבות של למידה". מסגרת זו מספקת ראייה חלופית להמשגה המסורתית של פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר על ידי הדגשה של הקשרים הלא-ליניאריים בין שלושת המרכיבים הללו (Chen, Der-Thanq; Wang, Li-Yi; Neo, Wei-Leng, 2015).
01.03.14 לינק   
6
   |   מתוך המדור 
תוכניות לימודים / תכנון
מורים, החדשנות של תכנית הלימודים ותצורת המדיניות
מאמר זה דן בתופעה של חדשנות של תכנית הלימודים המונעת על ידי המורה כתהליך של התפתחות אינדיבידואלית, חברתית ופוליטית. המאמר מתאר שלושה מקרים של קורסים ברמת בית הספר התיכון שפותחו על ידי מורים באונטריו שבקנדה והפכו לפורמאליים במדיניות של המחוז או של הפרובינציה.בעשותו כך, המאמר מרחיב את הרעיון של סוכנות המורה מהזירות המבוססות שלה בכיתות ובבתי הספר לתחום של קביעת המדיניות (Bascia, Nina; Carr-Harris, Shasta; Fine-Meyer, Rose; Zurzolo, Cara, 2014).
10.06.10 לינק   
7
   |   מתוך המדור 
מורים מתחילים
מאידיאל לפרקטיקה ובחזרה: מורים מתחילים מלמדים לצדק חברתי
במאמר מציגים החוקרים מחקר שערכו בקרב מורים מתחילים בוגרי תוכנית הכשרה להוראה לצדק חברתי. החוקרים בחרו מורים מתחילים למרות הקשיים הרבים האחרים הניצבים בפניהם בבקשם לעמוד על הרגעים המכוננים ועל האתגרים שמורים אלה עומדים בפניהם ברצונם לפעול לצדק חברתי בכיתותיהם כבר בשנת העבודה הראשונה. מכך ניתן ללמוד מה חשוב לשלב בתוכנית ההכשרה ( Agarwall, R) .
08.08.09 לינק   
8
   |   מתוך המדור 
דרכי הוראה
אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה- הנחיות
מטרתו של מסמך זה של אגף תכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך היא לסייע בידי אנשי החינוך להפוך את פיתוח החשיבה למטרת הוראה מודעת ומפורשת כחלק מהוראת התכנים של מקצועות הלימוד. במקביל מיועד מסמך זה לסייע בהדגשת פיתוחן של רמות חשיבה גבוהות בתהליך ההוראה והלמידה, בהתאם למדיניות המוצהרת במסגרת "האופק הפדגוגי" (2007). מסמך זה יוכל לסייע למורה לתכנן באופן מסודר ושיטתי את פיתוח החשיבה של התלמידים במשולב עם הוראת תוכני הלימוד. כתוצאה מכך יוכל המורה להעמיק את ההוראה והלמידה בתחומי הדעת השונים.
12.07.07 תקציר   
9
   |   מתוך המדור 
מורים - התפתחות מקצועית
פיתוח מנהיגות קוריקולרית של מורים בהונג קונג
המחקר האיכותני הנוכחי בדק את המעורבות של צוותי מורים בתכנון וגיבוש תוכניות לימוד בית- ספריות בכמה וכמה בתי ספר שם. הממצאים נאספו על ידי ראיונות מובנים למחצה וגם על ידי תיעוד בצילום וידאו של התמודדות המורים והשתלבותם בצוותי הפיתוח. ממצאי המחקר מלמדים כי התהליך של התכנון המשולב (PER mode) מעצים את ההתפתחות המקצועית של המורים המעורבים בתהליך. עם זאת, סבורים, המחברים, כי יש צורך במחקרים נוספים על מנת לבדוק האם יכולים המורים להתמודד עם המורכבות הרבה הכרוכה בתכנון בית-ספרי (Edmond Hau-Fai Law; Maurice Galton; Sally Wai-Yan Wan)