מס"ע - שילוב המבחן בתרבות ההערכה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
04.06.06 לינק   

שילוב המבחן בתרבות ההערכה

מהמדור: הערכת הוראה

מקור:  אאוריקה 21, אוקטובר 2005

מאמר זה מספק למורים כלים לבניית מבחן המותאם לצורכי הלומדים ומאפשר להם לשלבו בתהליכי הוראה-למידה הדרושים להשגת ההישגים המצופים בהתאם ליעדי ההערכה. המאמר מונה שבעה צעדים בתהליך בניית מבחן תקף ומהימן להערכת ביצועי הלומדים: קביעת התכנים, קביעת החשיבות והמשקל של מרכיבי המבחן, בחירת פריטי המבחן, תיקוף הפריטים, ארגון רצף הפריטים, חיבור הוראות לנבחנים וגיבוש מהימנות ההערכה- בניית מחוון.