מס"ע - על סמארטפונים בכיתה ועל הזדמנויות חינוכיות
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
08.09.13 תקציר   

על סמארטפונים בכיתה ועל הזדמנויות חינוכיות

מהמדור: סביבות למידה

פרופסור חנן יניב , מומחה ללמידה מתוקשבת וסביבות למידה מתקדמות, מציע דגם  פדגוגי  עקרוני של פעילות מאתגרת בכיתה באמצעות סמארטפונים, הוא מאמין שסוג כזה של פעילות בכיתה או בבית הספר, שאיננו הנחתה שרירותית מלמעלה, יביא לתובנות תרבותיות וערכיות אצל התלמידים (והמורים, אולי) באופן שבו כללי השימוש בסמארטפונים ובטבלטים ייושמו מתוך שותפות ולא מתוך כניעה והתמרמרות. ההשלכות על ההתפתחות הערכית של הקהילה הן ברורות.

למאמרון של חנן יניב