מס"ע - האם רשת הפייסבוק אכן מסייעת ללומדי שפה זרה שנייה ?
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
08.07.13 לינק   

האם רשת הפייסבוק אכן מסייעת ללומדי שפה זרה שנייה ?

מהמדור: הוראת תחומי הדעת


Mahmud, M. M., & Ching, W. S. (2012). Facebook. Does it really work for L2 Learners? Academic Research International, 3, 357-370.

מילות מפתח: פייסבוק, לומדי שפה שנייה, תפיסות, מכשיר, אמצעים פדגוגיים

גודש המידע וטכנולוגיות התקשורת העניקו למחנכי מוסדות ההשכלה הגבוהה ומשתמשי הלמידה המתוקשבת את המכשיר הממוקד הניתן לשימוש כאמצעי הוראה בכיתות. מאמר זה מספק הסבר לגבי האופן שבו הפייסבוק שולב כאמצעי פדגוגי במסגרת לימודי אנגלית כשפה שנייה, ומדווח על עמדת התלמידים ותפיסתם לגבי השימוש במתווך חברתי זה להגברת למידת השפה השנייה שלהם.
הנתונים נאספו באמצעות שאלון שהופנה אל קבוצה של 50 סטודנטים מאוניברסיטת סאנווי (Sunway University) במלזיה.

הסטודנטים טענו שבאופן כללי השימוש בפייסבוק הגביר את מיומנויות השפה השנייה כגון קריאה וכתיבה, הרחיב את המעגלים החברתיים שלהם, שיפר את מיומנויות התקשורת שלהם וצמצם את חששותיהם בזמן הלמידה ובשימוש בשפה בקרב עמיתיהם.
המאמר מסתיים בהדגשת היתרונות הניתנים להשגה כתוצאה מיישום הפייסבוק בהקשרים של למידת שפה.

ראה גם :
מחזה באנגלית מתארח בפייסבוק: בדיקת הישגים ועמדות של תלמידים לגבי לימוד מחזה באנגלית בסביבת הפייסבוק

מחקר חדשני על שילוב הTwitter בהוראת האנגלית

EFL learning on social networking site? : An action