מס"ע - ספר: שילוב משחקים בלמידה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
27.10.05 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

ספר: שילוב משחקים בלמידה

מהמדור: דרכי הוראה

מקור:
Games and Learning - A handbook fron NESTA Futurelab

פרסום חדש (2005) על שילוב משחקים בלמידה. הספר, הניתן להורדה באינטרנט , כולל מבחר של סקירות בנושא, חקר מקרים ודוגמאות מעניינות של שילוב משחקים בלמידה של תלמידים צעירים. בין פרקי הספר: משחקים לימודיים כסביבות למידה, היבטים חברתיים של שילוב משחקים לימודיים בלמידה, גישות ואסטרטגיות קיימות לשילוב משחקים לימודיים בבית הספר, שיקולי דעת לבחירת משחקים ללמידה, חקר מקרים, סקירת ספרות.

תגובות (3)

27.05.18 יעקב רונקין
הקישור עדיין לא עובד
14.12.05 פורטל מס"ע
הקישור שונה ועודכן.
14.12.05 שרית קובלר    |   תלפיות
הקישור לא עובד