מס"ע - מחזה באנגלית מתארח בפייסבוק: בדיקת הישגים ועמדות של תלמידים לגבי לימוד מחזה באנגלית בסביבת הפייסבוק
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
24.02.13 לינק   

מחזה באנגלית מתארח בפייסבוק: בדיקת הישגים ועמדות של תלמידים לגבי לימוד מחזה באנגלית בסביבת הפייסבוק

מהמדור: הוראת תחומי הדעת
מקור וקרדיט : ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

ריקי רימור (סמינר הקיבוצים, האוניברסיטה הפתוחה), פרלה אריה (סמינר הקיבוצים)


המחקר בודק עמדות והישגים של תלמידי תיכון לגבי למידת מחזה באנגלית בסביבת הפייסבוק. במחקר השתתפו שלושים תלמידי כיתה י"ב שלמדו אנגלית ברמה מוגברת בבי"ס תיכון במרכז הארץ במשך חודשיים וחצי. חשיבותה של יצירת קבוצת למידה סגורה נדונה בספרות על בניית קהילת ידע שיש לה מטרה משותפת, ידע קודם דומה, נגישות למשאבים ולתקשורת ומכוונת לבניית תוצרים משותפים .

ממצאי המחקר מצביעים על שביעות רצון של התלמידים מחוויית הלמידה שלהם בפייסבוק, וכן שיפור מובהק בעמדות אחרי סיום הלמידה
. עמדות כלפי הלמידה בסביבת הפייסבוק, לא נמצאו קשורות עם הישגים לימודיים במבחן הסופי, מאידך נמצא מיתאם בין העדפת תלמידים ללמוד לבד, ולא בקבוצה, ובין ציונים טובים יותר באנגלית. נראה כי בנוסף לעניין ולהנאה שנלוו ללמידה בסביבת הפייסבוק קיימים גורמים אחרים הקשורים עם הישגים לימודיים, כמו למשל נטיות אישיות קודמות כלפי למידה שיתופית, איכות ומהירות משובי מורה , וכן מידת ההלימה בין אופי הסביבה הלימודית בפייסבוק לבין אפיוני המטלות במבחן.

למאמר בספר הכנס

ראה גם :

"ילדים כותבים... על קירות: תרבות הפייסבוק"


לסגור מחברות, לפתוח מחשבים ו...להכנס לפייסבוק! -למידה משולבת עם ה-Timeline של Facebookפייסבוק בכיתה , ממרחב חברתי למרחב פדגוגי שיתופ
י


יחידת הוראה בפייסבוק: "היסטוריה – לא מה שחשבתם"