מס"ע - מודל המנהיגות המאוזנת
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
26.09.05 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

מודל המנהיגות המאוזנת

מהמדור: ניהול בחינוך

מקור :

Waters, J.T., Marzano, R.J., McNulty, B.A. Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement. Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learning. .

בקרב חוקרי חינוך יש הסכמה כי המנהיגות הפדגוגית של מנהל בית הספר היא גורם בעל חשיבות רבה בקידום הישגי תלמידים. קיים מתאם של .25. בין משתנה זה לבין הישגי תלמידים.

יותר מ- 30 שנות מחקר על השפעת ההוראה ובית-הספר על הישגי תלמידים יצרו מדע פדגוגי חדש, המזהה את הידע, את הפעולות העיקריות ואת התהליכים שעל מנהל בית-ספר לנקוט כדי לממש את העוצמה שבתפקידו.

מדע זה פותח על סמך ניתוח מטה-אנליזה שעיקריו יוצגו   בקובץ המצ"ב ( ראה מצד ימין ) .

מערך המחקר

מתוך יותר מ-5000 מחקרים שהצטברו החל משנת 1970 בנושא השפעת מנהיגות המנהל על הישגי תלמידים, נבחר מדגם של 70 מחקרים שעמדו בדרישות המחמירות של  מטה-אנליזה. במדגם זה יש 2894 בתי-ספר, 1.1 מיליון תלמידים ו- 14000 מורים.

הממצאים העיקריים הם:

קיים מתאם חיובי משמעותי בין הישגי תלמידים לבין מנהיגות פדגוגית אפקטיבית. בהשוואה בין בתי ספר בעלי אותו הרכב אוכלוסייה ומורים נמצא כי שיפור בתפקודי המנהל כמנהיג פדגוגי ברמה של סטיית תקן אחת הביא לעלייה של 10 אחוזים בממוצע בהישגי התלמידים (ויכול להגיע עד 20 אחוז) אם המנהל בחר באסטרטגיית השינוי הנכונה (כלומר: אם הוא בחר בשינוי המתאים, השינוי שהוא בעל ההשפעה הרבה ביותר על קידום הישגי תלמידים, ובהתנהגויות המתאימות לדרגת השינוי בבית-ספרו לאור נתוני מורים וקהילה). ניתן להגדיר באופן אמפירי מנהיגות אפקטיבית ולזהות אותה. המחקר מצא 21 אחראויות מפתח של מנהיגות פדגוגית בעלות מתאם עם הישגים גבוהים יותר של תלמידים.

מסקנות המחקר הן:

מנהיגים אפקטיביים יודעים מה לעשות, מתי לעשות וכיצד לעשות זאת. הם יודעים אילו שיטות עבודה והוראה בבית הספר ובכיתה תורמות ביותר לעלייה בהישגי תלמידים, ומתמקדים בשיפור שיטות העבודה והלמידה החשובות ביותר בבית הספר ובכיתה, מזהים את הפעולות הנדרשות כדי שהצוות וחברים בקהילה יאמצו את השינוי ופועלים בהתאם. זוהי מהות המנהיגות המאוזנת. מודל המנהיגות המאוזנת מציג את הידע, המיומנויות, האסטרטגיות והכלים שמנהיגים זקוקים להם כדי להשפיע באופן חיובי על הישגי תלמידים.

תגובות (2)

11.07.07 פורטל מס"ע    |   מכון מופ"ת
נא לפנות למרכז המידע הבין מכללתי. לפרטים:
http://www.infocenter.macam.ac.il
10.07.07 דר' ורד תמיר    |   סמינר הקיבוצים/אונ' בן גוריון
שלום רב,
אשמח מאד לקבל ממך מידע על חומר בביליוגרפי מעובד העוסק במנהיגות פדגוגית.אני מרצה במרכז להכשרת עו"ה הוראה במחלקה לחינוך באוניברסיטה ובונה בימים אלה קורס למתכשרי ניהול.
תודה רבה מאד,
ורד