מס"ע - שאלון למדידת מעורבות הורים בביה"ס
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
24.09.12 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

שאלון למדידת מעורבות הורים בביה"ס

מהמדור: יחסי הורים-ביה"ס

בעשור האחרון, סוגיית מעורבות ההורים מתמקדת בארבעה היבטים עיקריים: הגדרת המעורבות, תהליכים הכרוכים בה, הסיבות להיווצרותה ומדידת רמתה.

הביטוי "מעורבות הורים" מבטא קשת רחבה של פעולות, שהמשותף להן הוא רצון לצמצם את הפער שבין תפיסות הבית לבין תפיסות בית-הספר.

העלייה הגדולה במעורבות ההורים בבית הספר היא תוצאה של שלושה תהליכים. אחד הוא קיצוץ בלתי-פוסק במשאבים. ההורים, שהחלו להעניק ולתרום, חשו שיש להם זכות להיות שותפים לא רק בקישוט כיתה לקראת מסיבה, אלא בהחלטות מהותיות. תהליך שני הוא הכרסום המתמשך במעמד המורים ותחושות גוברות של אי-אמון כלפי מערכת החינוך. הורים מרגישים שלא ניתן לסמוך על בית הספר, ולכן הם רוצים להיות מעורבים. תהליך שלישי הוא אידיאולוגי, ועיקרו - התגברות הלך הרוח הדמוקרטי. ביטוי לכך הוא התפיסה כי מותר לאזרחים להשתתף בקביעת אופי החינוך שמקבלים ילדיהם.

בדיון על מעורבות הורים בבית הספר צריכה להישאל השאלה "למי זה טוב?" אף כי הדעה הכללית הרווחת היא שמעורבות היא דבר חיובי, ניתן לנתחה במונחים של עלות-תועלת עבור תלמידים, עבור הורים, עבור מורים ואף עבור הקהילה.


סולם פרידמן-פישר למעורבות הורים

הסולם למעורבות הורים המוצג בפרסום זה כולל ארבעה תת-סולמות למדידת התופעות האלה:

1. רמת ההזדהות של ההורים עם בית הספר כמושג כללי או מופשט ועם בית הספר המסוים, בו לומד ילדם.
2. רמת הערות של ההורים כלפי בית הספר כארגון, כלפי הפדגוגיה הבית ספרית וכלפי היחסים הבינאישיים בבית הספר.
3. רמת המעורבות, סבילה או פעילה, של ההורים בפועל.
4. הפגנת אמון בהורה ובתלמיד מצד בית-הספר.

נמצא כי הגורם הבולט ביותר בניבוי מעורבותם הפעילה והסבילה של הורים בחיי בית הספר הוא האמון בהורים מצד בית הספר כפי שהדבר נתפס בעיני ההורים: ככל שההורה חש שבית-הספר נותן בו אמון ונוטה לשתף אותו באופן אמיתי, כך הוא נוטה להיות יותר מעורב בעבודת בית-הספר. כמנבאים נוספים נמצאו הזדהותם של ההורים עם חשיבות הלימודים בבית-הספר לעתידו של הילד, וכן עם המטרות והערכים של בית-הספר.

מקור וקרדיט : אתר "בין הצלצולים"

תגובות (6)

01.06.18 ציפי קוריאט    |   האקדמית גורדון חיפה
איך אפשר להשיג את השאלון למדידת מעורבות הורים בביה"ס
שם המחבר: יצחק פרידמן, יעל פישר
23.05.18 שרה    |   מכללת לוינסקי לחינוך
איך אפשר להשיג את השאלון?
04.12.17 מוחמד עפאן    |   המכללה האקדמית כנרת
הקשר בין תפיסת המעורבות של ההורים בבית הספר על שחיקתם של המורים
04.12.17 מוחמד עפאן    |   המכללה האקדמית כנרת
הקשר בין תפיסת המעורבות של ההורים בבית הספר על שחיקתם של המורים
19.11.17 שאדיה גבר    |   דוד ילין
השפעת מעורבות הורים על הישיגי תלמידים
16.11.17 שאדיה גבר    |   דוד ילין
השפעת מעורבות הורים על הישיגי תלמידים