מס"ע - תמיכה בתלמידי תיכון המתקשים בקריאה בכיתות מדעים
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
30.08.12 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

תמיכה בתלמידי תיכון המתקשים בקריאה בכיתות מדעים

מהמדור: קריאה, כתיבה וטקסטים

Roberts, Kelly D., Takahashi, Kiriko, Hye-Jin Park and Stodden, Robert A. "Supporting Struggling Readers in Secondary School Science Classes", Teaching Exceptional Children; Jul/Aug2012, Vol. 44, Issue 6, p. 40-48.


המאמר דן בהוראה של תלמידי תיכון בעלי הישגים נמוכים בקריאה המתקשים בהבנת טקסטים מסבירים, כמו ספרי מדעים, תוך שימוש בהוראת הבנת הנקרא ובתוכנת (text-to-speech (TTS.

במאמר נידון השילוב בין הוראת אוריינות ומדע, כמו גם קריאה אפקטיבית, הוראת תחום התוכן ולמידת אוצר מלים.

במאמר מתוארות שיטות להוראת הבנת הנקרא כגון: סקר (survey), שאילת שאלות (question), קריאה (read), דקלום (recite) וסקירה (review) (בראשי תיבות: SQ3R) ומוצג סרגל צדי לגבי תלמיד שהשתמש בתוכנת Kurzweil 3000 TTS לשיעור במדעים.

תגובות (1)

26.09.12 טל לביא    |   מכללת בית ברל, משרד החינוך
לצערי המאמר לא נפתח והא מעניין אותי מאוד.