מס"ע - תכנית לימודים בית-ספרית – כמה אבחנות
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
31.07.12 לינק   

תכנית לימודים בית-ספרית – כמה אבחנות

מהמדור: תוכניות לימודים / תכנון

ד"ר דב שמחון

סיכום יעיל ובהיר לגבי המאפיינים של תכנית לימודים בית-ספרית. בסקירה יש התייחסות לאסטרטגיה , סיבות ומניעים לפיתוח התכנית , קביעת מטרות , התכנים וארגונם , דרכי למידה ודרכי הערכה.

למאמר