מס"ע - ספר חדש באנגלית על פלטפורמות מתוקשבות חדישות - סקירת הביקורת
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
15.07.12 לינק   

ספר חדש באנגלית על פלטפורמות מתוקשבות חדישות - סקירת הביקורת

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות


סקירת ביקורת על ספר חדש על פלטפורמות למידה מקוונות בעריכת Chris Dede and John Richards. במוקד אסופת המאמרים בספר חשוב עומדת התפיסה החדשנית של Digital Teaching Platforms (DTPs) כסביבה פעילה לשירות המורים והלומדים בכיתה.

המאמרים בחלק השני הם החשובים ביותר והם מציגים גישות שונים מבחינת הפדגוגיה ודרכי ההוראה באמצעות יישום הDTP- בכיתה. בחלק זה ראוי לציון המאמר החשוב של סביבה מתוקשבת בהוראת המדעים (Inquiry Science Environment (WIS.

הספר כולל גם כמה מאמרים על הערכה בסביבת Digital Teaching Platforms -DTPs בכיתה.

בין סביבות ההוראה-למידה נסקרת גם סביבת ( Time to Know (T2K.

לסקירת הביקורת


ראה גם :
ספר חדש באנגלית על פלטפורמות מתוקשבות חדישות , הכיתה המתוקשבות ודרכי ההתמודדות מבחינת המורים