מס"ע - אקלים חינוכי מיטבי: ערכה לאבחון והתערבות
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
18.01.05 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

אקלים חינוכי מיטבי: ערכה לאבחון והתערבות

מהמדור: סביבות למידה

מקור: שפ"י, משרד החינוך והתרבות

רקע

על בסיס הניסיון המקצועי שנרכש בשפ"י במהלך תשנ"ט, הוכנה ערכה לאבחון מאפיינים של אלימות בית ספרית (ארהרד, 2000). בשנת הלימודים תש"ס הופץ הרעיון וכ-200 בתי ספר החליטו, חלקם לאחר התלבטות לא קלה, "להתבונן במראה" ולאבחן את תופעת האלימות בבית ספרם כבסיס להכנת תכנית התערבות מותאמת. מחקר הערכה שנערך בתטם שנת לימודים זו (ארהרד ואלדור 2001) העלה בברור כי באותם בתי ספר אכן הושגה המטרה: האבחון שימש כ"מנוף" לתהליך ניהולי פדגוגי ייחודי שאופיין בעבודת צוות אותה מוביל מנהל ביה"ס. המחקר הראה כי יושמה התפיסה כי טיפול נכון בתופעת האלימות אינו מהלך חד-פעמי אלא תהליך מתמשך לו נדרשת היערכות מטרימה.

בשנת תשס"א כ200 בתי ספר נוספים אימצו את המתודולוגיה המוצעת וכך התאפשרה למידה יסודית של התהליך על כל היבטיו. הסתבר כי בתי הספר מבקשים בצד האבחון של האלימות ללמוד על היבטים נוספים של האקלים החינוכי של בית הספר. הערכה המוצעת ע"י שפ"י מהווה מהדורה מורחבת של הערכה שפורסמה בראשית תש"ס. הערכה המורחבת משקפת את הלמידה המשותפת האינטנסיבית שהתרחשה בארבע השנים האחרונות. לבתי הספר מוצע עתה שאלון אבחוני מורחב המספק בנוסף לתיאור תופעת האלימות מידע על תפיסת התלמידים את האקלים החינוכי המיטבי (אח"מ) השורר בבית הספר.

הערכה מיועדת לספק לאנשי שפ"י וליועצים החינוכיים כלי עבודה עדכני ויישומי באמצעותו יוכלו לתרום למערכת בה הם פועלים מתודולוגיה מקצועית ייחודית.

תוכן העניינים של הערכה

 פרק א' :  רקע עיוני

פרק ב'  עקרונות פעולה ליצירת אקלים חינוכי מיטבי

פרק ג' : שיטת האבחון

פרק ד' : היערכות לשימוש בשאלות האבחון

פרק ה' : העברת שאלון האבחון

פרק ו' : קבלת הממצאים והצגתם

פרק ז' : עקרונות הכנת תוכנית התערבות בית ספרית

תגובות (6)

23.12.12 מרים ונגרובר    |   רשת אמי"ת
אני מעונינת לעיין במאמר אך לא ניתן לפתוח אותו. אודה לכם אם תוכלו לשלוח לינק לפתיחתו למייל שלי.
תודה
04.09.11 ker
הכיצד אין קישור להעלאת הערכה המוצעת לעי"ל?
12.09.10 חאלד אלאסדי    |   יסודי אלעין - דיר אלאסד
אני מעוניין לקרוא את המאמר אשר מדבר על אקלים חינוכי מיטבי , אך לא הצלחתי להוריד , אנא עזרתכם ותודה
חאלד אלאסדי - מנהל בית ספר יסודי אלעין - דיר אלאסד נייד : 0502838335
12.09.10 חאלד אלאסדי    |   יסודי אלעין - דיר אלאסד
אני מעוניין לקרוא את המאמר אשר מדבר על אקלים חינוכי מיטבי , אך לא הצלחתי להוריד , אנא עזרתכם ותודה
חאלד אלאסדי - מנהל בית ספר יסודי אלעין - דיר אלאסד נייד : 0502838335
02.10.06 פורטל מס"ע
הקישור עודכן. תודה.
02.10.06 מלי ליבוביץ    |   מכללת בית ברל
המאמר מעניין יש בעיה בהורדת המאמר המקורי, אנא טיפולכם!