מס"ע - "הצד השני של המטבע" – ייצוג נטיות חשיבה בבלוג למידה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
25.06.12 לינק   

"הצד השני של המטבע" – ייצוג נטיות חשיבה בבלוג למידה

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

 
הבלוג, שהינו יישום טכנולוגיות Web 2.0, מזמן ללומדים מעורבות בלמידה, העצמה תוך מקום להשמעת הקול האישי, מזמן למידת עמיתים, פיתוח חשיבה ביקורתית רפלקטיבית ומעודד כתיבה (קורץ וחן, 2012).

 מטרת המחקר : לבחון ייצוגי נטיות חשיבה בבלוג למידה, כלומר: האם ניתן למצוא בבלוגים עדויות לתכונות קוגניטיביות המייצגות נטיות חשיבה כגון: נטייה למטא-קוגניציה, נטייה לסקרנות אינטלקטואלית, נטייה לרוחב אופקים והרפתקנות וכדומה.

למאמרון של אלה פלג
"הצד השני של המטבע" – ייצוג נטיות חשיבה בבלוג למידה