מס"ע - אין חינוך ללא ההורים , מעורבותם ממנפת הישגים
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
07.06.12 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

אין חינוך ללא ההורים , מעורבותם ממנפת הישגים

מהמדור: ניהול בחינוך

ד"ר חדוה טרגר. "אין חינוך ללא ההורים , מעורבותם ממנפת הישגים", עיונים , מרץ 2012 , עמודים- 8-12.

חוקרים רבים מסכימים כי יש מספר גורמים הקובעים את ההישגים הלימודיים של התלמידים, אולם בראש וראשונה, הגורמים להצלחה בלימודים קשורים בתלמידים עצמם וברמת המוטיבציה שלהם להצליח.

להורים יש השפעה חשובה על הגורמים המניעים תלמידים לעשייה. באפשרותם להשפיע על מרכיבים הנעתיים, הכרתיים וחברתיים של הילד על מנת לגרום לילדם ללמוד.

התנהגות ההורים – המשמשים כמחנכים ראשוניים של הילד - קובעת במידה רבה את רמת ההישגיות של ילדם, את מיקום שליטתו הפנימית, את רמת סקרנותו ואת הדימוי העצמי שלו המשמשים כפרמטרים להצלחתו בלימודים. ההורים הדמויות המשמעותיות ביותר לילדים, מתווכים ביניהם לבין העולם מחוץ לבית, באמצעות הדוגמה האישית ויחסם אל הילדים.

המחברת מתארת במאמר מחקר שערכה במסגרת בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן (2004), שבו אושש וחוזק הקשר בין מעורבות הורים לבין הישגים לימודיים של התלמידים בגילאים השונים.

המחקר נערך בקרב 960 הורים לילדים הלומדים בבתי ספר יסודיים (מכיתות ג' ואילך), בחטיבות ביניים ובתיכונים במחוז חיפה, במגזר היהודי חילוני.

במחקר זה פותח מודל של מעורבות הורים המגדיר את אופי פעולות המעורבות במסגרות הפעולה השונות.

"מעורבות הורים" שימשה כמשתנה מתווך בין נתוני הרקע לבין ההישגים הלימודיים.

נוסף לכך, המודל לזיהוי מעורבות הורים אפקטיבית נותח משני היבטים. ההיבט הראשון חילק את מעורבות ההורים לארבע מסגרות. שני מרכיבים קשורים ישירות למעורבות הורים בהקשר ללימודי ילדם (מסגרת שנייה: בית למידה והמסגרת השלישית: בית ספר). המסגרת הראשונה תיארה את ההורות הבסיסית (parenting ) ונקראה "בית הורות". המסגרת הרביעית תיארה "מעורבות בקהילה" (collaborating with community). שתי מסגרות אלה מהוות בקרה לבחינת מעורבות הורים אפקטיבית התורמת להישגיהם הלימודיים של ילדיהם.

ההיבט השני מחלק את מעורבות ההורים לארבעה סוגים המשלבים בין תחום המעורבות (פעלתנות, תקשורת) ואופיה (חד כיווניות, דו כיווניות, מקור יוזמה פנימית או מקור יזומה חיצונית).

ממצאים

סוג מעורבות ההורים המשפיעה על הישגים לימודיים בגילאים השונים על פי מודל "מעורבות הורים מובחנת":

-מקום הילד במשפחה מסביר את השונות במעורבות מסוג פעלתנות, הן מיוזמה פנימית והן מיוזמה חיצונית; מעורבות הורים מסוג פעלתנות גבוהה יותר בקרב הורים לילד בכור בהשוואה להורים לילדים שאינם בכורים.

- השונות בהישגים הלימודיים בבית הספר היסודי מוסברת על ידי מקומו של הילד במשפחה ומעורבות הוריו (ממוצע כללי); ככל שמעורבות ההורים גבוהה יותר, כן ההישגים הלימודיים של ילדם גבוהה יותר.

כמו כן, בשכבת הגיל היסודית, מקומו של הילד במשפחה מהווה חזאי מובהק למעורבות הורים; מעורבות ההורים גבוהה יותר ביחס לבכורים בהשוואה לאחיהם הצעירים יותר, ובכך הם משפיעים על רמת ההישגים של ילדיהם.

- השונות בהישגים הלימודיים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מוסברים על ידי מעורבות הורים כוללת, ללא הבחנה במסגרות, בתחומים או באופי המעורבות; ככל שמעורבות ההורים גבוהה יותר, כן ההישגים הלימודיים של ילדיהם גבוהים יותר.

- השונות בהישגים הלימודיים ביסודי מוסברת על ידי מעורבות הורים במסגרת בית הספר; ככל שמעורבות הורים לילדים הלומדים בשכבת הגיל היסודית במסגרת בית הספר גבוהה יותר, כן ההישגים הלימודיים של ילדיהם ביסודי גבוהים יותר.

- השונות בהישגים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מוסברת על ידי מעורבות הורים מסוג פעלתנות מיוזמה חיצונית; ככל שמעורבות הורים (תלמידי תיכון) מסוג פעלתנות מיוזמה חיצונית גבוהה יותר, כך ההישגים הלימודיים של ילדיהם גבוהים יותר.

- נמצא כי משתני הרקע: מין הילד ומקומו במשפחה מסבירים ברמה סטטיסטית מובהקת את השונות בהישגים הלימודיים.

- הורים לתלמידים בעלי הישגים גבוהים מעורבים יותר במסגרת בית הורות ובית למידה. הורים לתלמידים בעלי הישגים גבוהים מגלים רמת מעורבות גבוהה יותר בפעילויות פעלתנות ממקור יוזמה חיצונית.

- לרוב בעלי ההישגים הגבוהים הם תלמידי בית הספר היסודי (לעומת העל יסודי), בנות, האבות אינם ילידי ברה"מ, והשכלת האם אקדמאית או לפחות תעודת בגרות או תעודה מקצועית. בעלי ההישגים הנמוכים הם לרוב תלמידי ביה"ס העל-יסודי, בנים (בשיעור מעט גבוה יותר), לרוב אביהם ממוצא ישראלי/אחר, והאם בעלת תעודת בגרות או תעודה מקצועית.

המחשבה החינוכית על מעורבות הורים על פי המודל שגובש במחקר זה גורסת כי:

- יש להשקיע את מרב המאמצים במעורבות הורים בחינוך הילדים הבכורים כי הם יהוו מודל לחיקוי לאחים האחרים.

- חשוב שהורה מעורב במסגרת הבית – ימשיך את מעורבותו בבית הספר.

- כדי שתתרחש למידה, דרוש מודל חיקוי שהתלמיד יזדהה עמו. ההורים, הדמויות המשמעותיות ביותר לילדים, מתווכים בינם לבין העולם שמחוץ לבית. הלימוד דורש יכולת מסוימת שהילד צריך לפתח בעזרת הוריו. הגורמים המניעים הורים להתנהגות מסוימת משפיעים על אופן התנהגותו של הילד בשל הזדהותו עמם.

- תחושת ביטחון של הילד היא נקודת המוצא להתפתחות. לכן חשוב שההורה יהיה מעורב באופן ישיר עם ילדו. אולם, חשוב שיהיה שילוב בפעילויות היזומות ע"י ההורה (מקור יוזמה פנימית) וע"י הילד (מקור יוזמה חיצונית להורה).

- המעורבות המשמעותית בגיל הזה היא המשלבת בין הפעילות המזמנת לבין הפעילות המזדמנת ע"י הילד והרומזת מהם הדברים הרלוונטיים לו.

- פעולות כמו עזרה בשיעורי הבית או לימוד הילדים קרוא וכתוב טרם כניסתם לבית הספר הן פעולות נקודתיות ואינן פותרות בעיה לטווח זמן רחוק. כדי שמעורבות ההורים תשפיע על ההישגים הלימודיים של ילדיהם – עליהם להקנות נתונים התנהגותיים המשמשים בסיס בלימודים.

- התעניינות ההורים בלימודי הילד, הזדהותם עם קשייו ועם הצלחותיו – הופכים את ההורה לחלק מתוך ההוויה הלימודית של בנם, דבר המדרבן למוטיבציה. במשפחות שידוע לילד כי ההצלחה מאוד חשובה להורים, תיווצר הנעה ללמידה.

- בית הספר אמור לשמש כבית חינוך שמטרתו להקנות כלים לרכישת ידע והתנהגות. לפיכך הצוות המקצועי של בית הספר צריך להוביל תהליך של מעורבות חינוכית בכל רמות הביצוע בקרב ההורים למען שיפור הישגיו הלימודיים של הילד ולמען הקניית הרגלים. כשההורים מעורבים בחינוך הילדים בבית, תוך כדי עבודה מקושרת עם בית הספר, ילדיהם מצליחים יותר בבית הספר; כשההורים מעורבים גם בבית הספר, ילדיהם מצליחים היטב גם מחוץ לכתליו.

- יש לבצע התארגנות קהילתית בבית הספר כדי לקרב את ההורים ולהפוך אותם שותפים אקטיביים למען ילדיהם.

- דרוש רה-ארגון של מערכת החינוך, שיכלול בתוכו העברת סמכויות ופעילויות למסגרת המשפחתית. יש להניח שתגבר המוטיבציה הפנימית של התלמידים להישגים גבוהים יותר ולהתנהגות מתורבתת יותר אם הדברים יוקנו במסגרת התא המשפחתי.

המחקר מחזק ממצאי מחקרים שנערכו בארה"ב בנושא הקשר בין מעורבות הורים להישגים לימודיים של ילדיהם.

בנוסף, ועדת רוטלוי, שהגישה דו"ח בשנת 2003, הגדירה את האחריות ההורית הדרושה בחוק הישראלי וגיבשה הצעת חוק שנועדה להביא להכרה של החוק הישראלי בזכויות ילדים ובאחריות הוריהם.

לסיכום, לדאבוננו, הראייה במערכת החינוך ממוקדת בבית הספר ולא בתלמיד. המשפחה ויחסי הורים וילדים הם ההקשר הרחב ביותר שבתוכו ממוקמת טובת הילד.

תגובות (32)

18.06.18 ברזסקי אלישבע    |   מכללה ירושלים
אני סטודנטית לתואר ראשון עושה סמינריון מחקר בנושא מעורבות הורים אשמח לעוד מאמרים עדכניים( 10 שנים אחורה) וכן לראות רעיון של שאלונים בנושא
תודה אלישבע
18.06.18 ברזסקי אלישבע    |   מכללה ירושלים
אני סטודנטית לתואר ראשון עושה סמינריון מחקר בנושא מעורבות הורים אשמח לעוד מאמרים עדכניים( 10 שנים אחורה) וכן לראות רעיון של שאלונים בנושא
תודה אלישבע
10.01.17 מעיין רומנו    |   מכללת צפת
שלום,
אני סטודנטית לתואר ראשון בחוג חינוך מיוחד, אני כותבת עבודת סמינריון בנושא מעורבות הורים ואשמח לשאלון שלך .
תודה רבה, מעיין
25.07.16 לימור לוי    |   אחווה
שלום,
האם מישהי יכולה לשלוח את המבוא מתוך הסמנריון בנושא: מעורבות הורים והשפעה על השגי התלמידים?
מודה לכן
Limor126126@gmail.com
25.07.16 ד"ר חדוה טרגר
לימור שלום רב,
ספרי "הורים ממנפים הישגים" יכול לשרת אותך היטב. ניתן לרכוש אותו באתרי במחיר של 60 ש"ח בלבד. hedvaedu.com
25.07.16 לימור לוי    |   מלא
אני סטודנטית לתואר שני,אמורה להכין סימנריון בנושא מעורבות הורים בבית ספר והשפעתם על הישגיי התלמידים
האם אוכל לקבל עזרה
מאמרים עדכניים בעברית ובאנגלית
07.03.15 ד"ר חדוה טרגר
מי שמעוניין במקורות מידע ובחומר ייחודי ואפקטיבי בנושא מעורבות הורים והישגים לימודיים, ירכוש את ספרי שהופץ בכל חנויות סטימצקי בארץ - "הורים ממנפים הישגים"
07.03.15 רחלי מזרחי    |   המכללה האקדמית ספיר
שלום דר' חדוה טרגר ברצוני לקבל מאמרים בנושא מעורבות הורים ועלייה ברמת ההישגים תודה רבה רחלי
25.02.15 חלי כהן    |   מכללת קיי
ברצוני לקבל מאמרים בנושא מעורבות הורים בחינות ועליי ברמת הישגים
29.01.15 ד"ר חדוה טרגר
מי שמעוניין במקורות מידע ובחומר ייחודי ואפקטיבי בנושא מעורבות הורים והישגים לימודיים, ירכוש את ספרי שהופץ בכל חנויות סטימצקי בארץ - "הורים ממנפים הישגים"
29.01.15 שרי היאם    |   גבעת וושינגטון
שלום, שמי שרי ואני סטודנטית לחנוך לגיל הרך.
אני עושה סמינריון בנושא מעורבות הורים ורציתי לדעת מה היה כלי המחקר שלך?
19.12.14 חיה סימן טוב
שלום וברכה!
אני סטודנטית לתואר b.ed וזקוקה למאמרים אקדמיים בנושא: התנאים הנדרשים להשגים לימודיים. תודה רבה!!!
17.11.14 ד"ר חדוה טרגר
לשושי עזרן שלום רב,

שמחתי לקרוא את תגובתך באשר לעניין המאמר "אין חינוך ללא הורים, מעורבותם ממנפת הישגים". אינני מבינה על איזה מאמר ברצונך לקבלו במייל, אם קראת את המאמר באינטרנט ובאפשרותך להדפיסו. חומר רב, דשן ומכוון בנושא המדובר יוצא לדרך בסוף נובמבר ובחודש דצמבר יופץ הספר - "הורים ממנפים הישגים", בהוצאת סטימצקי בכל הסניפים בארץ. בספר זה תמצאי הכל מכל וכל בנושא מעורבות הורים והישגים לימודיים.

בטרם הוצאתי את הספר, המונה 320 עמוד, לפרסום הועבר כתב ידי לגוף חיצוני המבקר כתבי יד בטרם הפיכת לספרים בשם הלקטורה וזו היתה תגובתו:

חוות דעת של הלקטורה -
הספר הוא ספר חינוך מקצועי ומקיף העוסק בנושא של מעורבות הורים בחינוך ובחשיבות של שילוב ההורים בנעשה בבתי הספר וזאת במטרה למנף את ההישגים הלימודיים ולשמור על מערכת חינוכית שלמה, מקיפה ותקינה ככל האפשר בעבור הלומדים, הן מצד הבית והן מצד ביה"ס.

כפי שכבר ציינתי בתקציר, הספר מחולק לשני חלקים – חלק ראשון תיאורטי/מחקרי וחלק שני מעשי יותר – ואין ספק שבכל אחד מהם ובשניהם יחד מצליחה הסופרת לפרוש בפני הקורא גם עולם שלם של תיאוריות בנושא חינוך שהלכו והתגבשו במהלך השנים האחרונות וגם את הדרכים השונות והאפקטיביות ביותר ליצירת שינוי ומינוף להצלחה. בעזרת המחקרים השונים והמודלים החינוכיים מציגה כאן הסופרת סקירה מעניינת של מצב החינוך בעידן הפוסט מודרני על כל הקשיים שבהן נתקלת המערכת החינוכית, הן של המורים והן של ההורים, ותוך כדי היא גם דואגת לשלב לאורך כל הספר דגשים שונים והצעות לייעול בעזרתן יוכלו הקוראים השונים לטפל בבעיות בקלות ולהגיע יחד עם הלומדים למצב בו הם יכולים יחדיו למצות את הפוטנציאל הגלום בהם בדרך היעילה ביותר.
תוכן הספר עושה לדעתי עבודה מקצועית ומצוינת.
מדובר כאן בספר מעניין ומקיף אשר יכול לתרום רבות לאנשי חינוך ולהורים ואני ממליצה להוציאו לאור.

בהצלחה,
ד"ר חדוה טרגר
17.11.14 שושי עזרן    |   מכללה ירושלים
שלום רב ראשית נהנתי לקרא את המאמר יש לי ענין בו אני סטודנטית לתואר שני .ועושה עבודה בנושא מעורבות הורים והשפעתם על הישגי התלמידים . אני מעוניינת לקבל את המאמר האם יש אפשרות לשלוח אותו למיל שלי .
תודה רבה
שושי עזרן

01.11.14 ד"ר חדוה טרגר    |   ד"ר חדוה טרגר
שלום לכולם/ן,
מעדכנת שבקרוב ייצא ספרי "הורים ממנפים הישגים" בהוצאת סטימצקי.
הספר מיועד לאנשי מקצוע, להורים, לתלמידים ולכל מי שרואה עצמו שותף בחינוך הצעירים.

מוזמנים ומוזמנות להצטרף לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן:
https://www.facebook.com/docHedva
12.10.14 חורי הדס
המייל שלי הוא: dinata636@walla.com
12.10.14 חורי הדס
שלום, אני באמצע סמנריון בחינוך, העוסק בנושא מעורבות הורים, אשמח מאוד לקבל את המאמרים ששימושו אותך .
תודה רבה, הדס
18.08.14 אורטל חן
שלום,
אני סטודנטית לתואר ראשון בחינוך וכותבת סמינריון בנושא זה. אשמח לקבל את המאמרים ששימשו בנושא מעורבות הורים בבית הספר.
29.06.14 ארליך דיקלה
שלום , אני סטודנטית לתואר שני במנהל מערכות חינוך, אשמח לקבל את המאמרים ששימשו בנושא מעורבות הורים בבית הספר.
23.06.14 יעל שרפי
הי שרה כהן, ראיתי שאת עושה עבודה סמינריונית בנושא שאני עוסקת בו,
תוכלי לשלוח לי למייל מאמרים שנעזרת בהם לעבודה?
shoochmi@gmail.com
תודה רבה
23.06.14 יעל שרפי
שלום רב,
אני סטודנטית שנה ג' ועושה סמנריון בנושא מעורבות הורים והשפעתם על הישגי התלמידים.
אני מעוניינת לקבל את המאמר, אשמח אם תשלחי לי למייל מאמרים בעברית ואנגלית הנוגעים בנושא זה.
תודה רבה.
יעל.
18.02.14 ד"ר חדוה טרגר
ראשית, תודה לכל הקוראים והמגיבים למאמרי. שינית, עלי להבהיר כי החינוך יכול להתבצע רק עם ההורים אבל לא נאמר שהחינוך תלוי רק בהורים. אני בהחלט מאמינה בהורות מובילה וסמכותית כדבריה של הדס נאור. עם זאת, יש להבין כי מעורבות הינה סוג של קשר עמוק המטביע חותמיו. מי שלא רוצה בקשר עם ההורים יראה את המעורבות כהתערבות ואז לא ייפלא כי תגבר אלימות הילדים ... והרי חינוך = הרגלים המושרשים ע"י כל אחד מאיתנו ... ומה אנחנו עושים? כולנו משתמשים לא מעט בדרך כוחנית כדי להוכיח את דברינו. ולמה הכוונה? שימו לב לאחת הדוגמאות ה"קטנות" המשמשות כמודל לחיקוי לא רצוי לילדים - מהי הדרך שאנחנו משתמשים כדי לשכני? מתווכחים?, מוותרים? או דנים בדיאלוג? לרוב אנחנו תמיד "יודעים הכל" ולכן משתמשים בסבירות גבוהה בדרך של ויכוח כדי להשמיע את דברינו. אתם יודעים מה המשמעות של ויכוח? V + כוח .... האם דרך זו אינה מובילה לאלימות? ואין זה כלל משנה מי מאיתנו משתמש בדרך זו ... הורים, מורים, מנהלים או לומדים .... כדי לעשות שינוי בחברה הישראלית עלינו לשכנע את מערכת החינוך לקבל את ההורים והלומדים כעסקת חבילה אחת העובדים בשותפות תוך כדי מעורבות ....ועל כולנו להשתמש בשפה אחת ולנהוג בדרך המונעת אלימות .... . באחודה אחת הנוהגת בכללים ובכלים אחידים נמצאים גם הלומדים וגם ההורים, ולכן "אין חינוך ללא הורים - מעורבותם ממנפת הישגים". לאור ביקוש גדול לייעוץ והכוונה של הורים, מורים, מנהלים, לומדים ועובדי רשויות, למעורבות הורים אפקטיבית, החלטתי להוציא לאור ספר הדרכה עם כלים, מיומנויות ומודלים להפעלה בגילאים השונים לכל בר דעת ולכל מתעניין. שם הספר יקרא בישראל: "בנתיבי קולות ההנעה בהנאה - אין חינוך ללא הורים, מעורבותם ממנפת הישגים". הספר יצא לאור בסוף שנת הלימודים הקרובה - תשע"ד. שיהיה לכולנו בהצלחה! ד"ר חדוה טרגר
18.02.14 הדס נאור
שלום דר' חדוה טרגר!
שמי הדס נאור ובוער בי מאוד מצב האלימות שיש בארץ בין בני הנוער (בעיקר) ואני קושרת זאת לחינוך הורים כושל ו"זורם" מידי שנוקטים בו כיום ההורים. אני מאמינה בהורות מובילה וסמכותית ורוצה לעשות שינוי מהותי גדול ורחב בארץ ולהחזיר את האחריות להורים בדרך כלשהי.
קראתי מאמרים שלך באינטרנט וראיתי שהכיוון שלך דומה, האם תרצי להצטרף אלי? בברכה, הדס נאור
20.01.14 יפעת הופמן
שלום אני סטודנטית לתואר ראשון וכותבת סמינריון בנושא מעורבות הורים והשפעתם על הגיבוש החברתי בכיתה אשמח לדעת אם אוכל לקבל ממך מאמרים אחרונים בנושא בעברית ובאנגלית או לחילופין רכישה של המחקר.
תודה רבה יפעת הופמן
11.07.13 איילה כתב    |   המרכז האקדמי אור יהודה
שלום רב.
אני סטודנטית לתואר שני המעוניינת לכתוב עבודה סמינריונית על נושא
מעורבות הורים. בבית הספר בו אני עובדת מתחיל פרויקט חדש של פעילות הורים וילדים אחר הצהריים. אני רוצה לחקור את הנושא לעומק בעזרת הפרויקט. האם אוכל לקבל את המאמר המלא והאם יש חומר נוסף באנגלית או בעברית שאוכל להשתמש בו
תודה מראש
כתב איילה
10.04.13 נעה בר
שלום רב, מצטרפת לשאלות האם ניתן לקבל/לרכוש את המאמר במלואו או מאמרים דומים לצורך כתיבת עבודה סמינריונית בנושא השפעת מעורבות הורים על הלמידה. תודה מראש !
03.04.13 ד"ר טרגר חדוה
הישגים נמוכים של תלמידים עשויים לנבא מעורבות הורים אך השאלה על איזה גיל מדובר כי לכל חתך גילאים קיים מודל למעורבות הורים אפקטיבית שהוא שונה במקצת באופיו. מאמר נוסף יתפרסם במהלך שבוע הבא באינטרנט על קולו האובד של הלומד במעורבות ההורים. ספר חדש מהפכני יצא לאור בחודשים הקרובים בשם "בנתיבי קולות ההנעה בהנאה" - אין חינוך ללא הורים, מעורבות הורים ממנפת הישגים לימודיים. הספר ישלב תיאוריה ופרקטיקה כאחד.
02.04.13 שרה כהן
שלום
אני סטודנטית לתואר שני .ועושה עבודה בנושא מעורבות הורים והשפעתם על הישגי התלמידים . אני מעוניינת לקבל את המאמר האם יש אפשרות לשלוח אותו למיל שלי .
תודה רבה .
שרה כהן
10.03.13 גילה בוחניק
שלום!
אני סטודנטית לתואר שני בניהול
האם אפשר לקבל את המאמר השלם
תודה גילה בוחניק
17.01.13 ניצה צוברי
אני סטודנטית שנה ג' ,אמורה להכין סימנריון בנשוא מעורבות הורים בבית ספר
תהליכים והשפעות ,האם אוכל לקבל עזרה
מאמרים עדכניים בעברית ובאנגלית
16.01.13 שרית רוזנפלד    |   מכללת אורות ישראל
שלום רב.
אני סטודנטית לתואר שני ומתעניינת בתחום זה לצורך עבודה סמינריונית.
קראתי את המחקר השלם ומחקר נוסף של ד"ר חדווה טרגר בנו' זה.
האם יש גישה אלקט' או לחלופין רכישה של המחקר? תודה.שרית
04.01.13 בר ישראל אורנה    |   מכללת גורדון
שלום,
אני סטודנטית לתואר שני במסגרת התכנית: פיתוח סגל לתפקידי הדרכה.
אני כותבת סנינריון בנושא מעורבות הורים והישגי תלמידים. אני מנסה לבדוק האם הישגים נמוכים של תלמידים בבית ספר יסודי הם מנבא למעורבות הורים.
המחקר המוצג מאוד מעניין ומספק לי חומר רב. הייתי רוצה לדעת אם יש גישה אלקטרונית למאמר השלם ? כמו כן האם יש גישה לשאלונים?
תודה רבה
אורנה בר ישראל