מס"ע - מודלים דידקטיים להוראה מקוונת: Moodle נמס בכוס
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
22.04.12 לינק   

מודלים דידקטיים להוראה מקוונת: Moodle נמס בכוס

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות
ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

נילי בלוך-מוזס
מו"פ אורט ישראל

מיכל גלעדי
מו"פ אורט ישראל


זה כמה עשורים שהטכנולוגיה המתוקשבת מאתגרת את התפיסות הנפוצות  של ההוראה והלמידה. הטווח המתרחב של טכנולוגיות חדשות, יוצר סביבה הדורשת מאנשי הוראה לבחון מחדש את המתודולוגיות להוראה ולמידה.  הופעתם של כלי Web2.0 בצד פלטפורמות לניהול למידה כדוגמת ,Moodle הובילו אנשי חינוך לחקור את הפוטנציאל הגלום בכלים אלה, להעצמת ההוראה
ולגיוון דרכי הלמידה.
 
מאמר זה בא להציג פיתוח של ערכה פדגוגית ל- Moodle , ערכה אשר מטרתה להרחיב ולהעמיק את ההכרות של המורה עם מערכת ה- Moodle בהתאמה לדגמים פדגוגיים שונים ולהוות כלי מארגן להוראה בסביבת .Moodle  המבנה המוצע מתבסס על חמש מתודולוגיות עיקריות בהוראה מקוונת, בדגש על ההיבטים הבאים: טיפוח איכות ההוראה המקוונת בפעילויות מסדר חשיבה
גבוה, הוראה ולמידה שיתופית ומענה לצרכיי המורים במעקב והערכה של  תהליכי ההוראה והלמידה.

התוצר: ערכה הבנויה על גבי פלטפורמת ה- Moodle . הנושאים בערכה מאורגנים במבנה מודולארי, המאפשר למידה של כל מתודולוגיה בנפרד וללא קשר לנושאים האחרים. באמצעות הערכה יוכלו מורים , להתוודע וליישם דגמי  הוראה שונים המשלבים כלים מקוונים ב- .Moodle .

מילות מפתח: Moodle , אסטרטגיות הוראה, למידה שיתופית, הערכה מקוונת,  טכנולוגיה חינוכית.

קישור למאמר באוניברסיטה הפתוחה