מס"ע - למידה שיתופית : נקודת המבט של הלומדים
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
04.12.11 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

למידה שיתופית : נקודת המבט של הלומדים

מהמדור: דרכי הוראה

Osman, Gihan; Duffy, Thomas M.; Chang, Ju-yu; Lee, Jieun. "Learning through Collaboration: Student Perspectives". Asia Pacific Education Review, v12 n4 p547-558 Dec 2011


מרבית המחקרים שהתפרסמו עד כה על למידה שיתופית התייחסו בראש ובראשונה לאיכות הלמידה או לתהליכי הלמידה הקוגניטיביים הקשורים אליה. המחקר הנוכחי בוחן את האפקטיביות של פדגוגיות של למידה שיתופית מנקודת המבט של הסטודנטים. קיימת היסטוריה עשירה של מחקרים לגבי למידה שיתופית המציגה את האפקטיביות בעקבות הגברת מעורבות הלומד בתהליכי הלמידה. אולם הממצאים מהמחקר הנוכחי מטילים ספק לגבי היישום היעיל של הפדגוגיות השיתופיות.

בעוד שיתוף פעולה היה חלק מחוויות למידה שדורגו גבוה מאוד במחקרי חינוך, פדגוגיות אלה תוארו במחקר הנוכחי מבחינת הלומדים כבלתי יעילות. במחקר דווח על גורמי מפתח שהסטודנטים רואים אותם כמקושרים ורלבנטיים לשיתוף פעולה אפקטיבי.

המאמר דן בתפיסות של התלמידים את הלמידה כפי שהן משתקפות בהערות שלהם לגבי למידה שיתופית, בהשלכות לגבי קביעת הציפיות עבור הלמידה בקולג', ובצרכים של פיתוח אנשי הסגל.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

הקשר בין למידה שיתופית וחשיבה ביקורתית

כיצד משפיעה הלמידה השיתופית על ההישגים בלימודים?

מחקר: חשיבות ההנחיה המוקדמת לפני למידה שיתופית של תלמידים

תגובות (2)

28.07.14 חגי שריר    |   מזכירות פדגוגית
שלום חגי
מעבירה קישור למופת בהקשר ללמידה שיתופית
25.12.11 חני יוסף    |   פסג"ה אריאל
האם יש ברשותכם את המאמר ממוחשב? אשמח לקבלו:
Osman, Gihan; Duffy, Thomas M.; Chang, Ju-yu; Lee, Jieun. "Learning through Collaboration: Student Perspectives". Asia Pacific Education Review, v12 n4 p547-558 Dec 2011

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח