מס"ע - יד מושטת לשותפות אמת בבניית מעמד המורה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
24.11.11 לינק   

יד מושטת לשותפות אמת בבניית מעמד המורה

מהמדור: מדיניות בחינוך
רם שמואלי. "יד מושטת לשותפות אמת בבניית מעמד המורה", בתוך: חיפוש גורלי: החברה בישראל מחפשת מורים טובים, מכון מופ"ת 2011.

נייר עמדה המציע תובנות לפתרון בעיית משבר ההוראה בישראל. נייר העמדה משקף התייחסות של הכותב לצורך בטיפול עומק במשבר ההוראה בישראל . התובנות מתבססות על מאות שיחות עם מורים ומנהלים בישראל.

המאמר מצורף כקובץ PDF בטור  המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ) .