מס"ע - למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים?
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
14.09.11 לינק   

למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים?

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

ד"ר צביה לוטן מתארת במאמרונה למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים? את האופן בו באה לביטוי למידה שיתופית מקוונת וקוראת להצגת דגמים ללמידה שיתופית.

בסקירה הקצרה מתוארות רמות שיתוף הפעולה, פעילויות לימודיות והתפתחות האמון (ראו תרשים במאמר ). חמש רמות מתוארות מהרמה הנמוכה ביותר דיאלוג ועד לרמה הגבוהה ביותר שיתוף פעולה סינרגסטי. לדברי סלומונס במונחים אבסולוטיים רמה אחת אינה טובה יותר מהשנייה ויש לשקול את ההתאמה של הרמה למטרות הלמידה , מבנה הקבוצה, זמן ושיקולים אחרים.

למאמר של ד"ר צביה לוטן ברשת "שלובים"

ראה גם :

מאמרים ומחקרים על למידה שיתופית מקוונת בפורטל מס"ע

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח