מס"ע - מאפיינים של מפה מושגית בהוראה ובלמידה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
03.07.11 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

מאפיינים של מפה מושגית בהוראה ובלמידה

מהמדור: דרכי הוראה


מפת מושגים היא תיאור חזותי ותמציתי של מושגים, שיש ביניהם קשר לוגי. המפה מורכבת ממושגים, וביניהם חיצים המתארים את הקשרים בין המושגים.
השימוש במפת מושגים מאפשר לימוד משמעותי של החומר הנלמד, וניתן לפתח בעזרתו את החשיבה הביקורתית ואת היצירתיות של הלומדים. כמו כן, ניתן להשתמש במפת המושגים ככלי מהימן להערכה של הישגי התלמידים, בניגוד למבחנים האובייקטיבים הנהוגים במערכת החינוך.

בסקירה ניתן לקרוא על סוגים שונים של מפה מושגית , מאפיינים דידקטיים של מפה מושגית ודוגמאות למפה מושגית בחינוך.

ראה קובץ מצורף בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים") .

ראה גם :
שמש האסוציאציות (סיעור מוחות) ומיפוי מושגי : אמצעי המחשה, דרכי הוראה וכלים מקוונים באינטרנט

שימוש במפות חשיבה לשיפור הבנת מטפורות וניבים אצל ילדים לקויי למידה

מפה קוגניטיבית ממוחשבת לשיפור ביצועי חשיבה הבנה ולמידה

בניית מפה מושגית או נושאית באינטרנט: כלי עזר למורים ולמורי מורים

תגובות (5)

28.11.17 זהר ביסקר
מיפוי מושגים בתחומים שונים
28.11.17 זהר ביסקר
מיפוי מושגים בתחומים שונים
28.11.17 זהר ביסקר
מיפוי מושגים בתחומים שונים
28.11.17 זהר ביסקר
מיפוי מושגים בתחומים שונים
28.11.17 זהר ביסקר
מיפוי מושגים בתחומים שונים