מס"ע - הצורך בהקניית פרקטיקות פדגוגיות שיסייעו למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים להנחות את תלמידיהם כיצד לפתח מודל חקר
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
22.03.11 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

הצורך בהקניית פרקטיקות פדגוגיות שיסייעו למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים להנחות את תלמידיהם כיצד לפתח מודל חקר

מהמדור: דרכי הוראה
מקור וקרדיט:
Leslie Rupert Herrenkohl, Tammy Tasker, Barbara White. " Pedagogical Practices to Support Classroom Cultures of Scientific Inquiry", Cognition and Instruction. Philadelphia: Jan 2011. Vol. 29, Iss. 1; pg. 1.
 
במאמר נטען כי יש צורך בבניית רפרטואר של פרקטיקות פדגוגיות שיסייעו למורים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים להנחות את תלמידיהם כיצד לפתח מודל חקר המבוסס על בחינת השערות חלופיות. הקניית רפרטואר של פרקטיקות הוראה אפקטיביות למורים למדעים עשוי לסייע לתלמידים ללמוד שפה מדעית, לפתח הבנה של הכלים המדעיים ולפתח תפיסת עולם מדעית. באתר  האינטרנט "רשת של חקר"  (אתר אינטרנט: http://www.webofinquiry.org), התלמידים יכולים לבצע פרויקטים של חקר מדעי כדי לפתח תיאוריות מדעיות ולבחון אותן; ללמוד שפה מדעית, כלים מדעיים ופרקטיקות של חקר; לעסוק בהערכה עצמית; ולתת משוב לחקירות של עמיתים. המאמר בוחן את הפרקטיקות הפדגוגיות של שני מורים למדעים ושל תלמידיהם המשתמשים באתר האינטרנט  המועיל הזה. המחקר בוחן את אסטרטגיות ההוראה שבהן משתמשים המורים כדי לסייע לתלמידיהם לפתח מודל תיאורטי של חקר מדעי תוך שימוש באתר "רשת של חקר".
הסיכום נכתב ע"י מיכל זרזבסקי, מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

תגובות (1)

05.06.18 אורנית שני
שלום, האם יש אפשרות לקבל את המאמר כולו? העניין מרתק אותי

תודה רבה