מס"ע - התמקצעות מורים במתמטיקה בביה"ס היסודיים - נתוני 2009
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
20.02.11 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

התמקצעות מורים במתמטיקה בביה"ס היסודיים - נתוני 2009

מהמדור: מורים - התפתחות מקצועית
משרד החינוך מפרסם את נתוני סיום תכנית ההתמקצעות למורים במתמטיקה בביה"ס היסודי לשנת 2009 (תשס"ט). תכנית ההתמקצעות החלה לפעול בשנת הלימודים תשס"ב, ונועדה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של מורים כוללים בבתי הספר היסודיים בהוראת המתמטיקה ובכך להביא לקידום ההישגים הלימודיים של תלמידי מערכת החינוך.  בשנת הלימודים הקודמת החל משרד החינוך לפעול לגיבוש מודל הכשרה חדש המורכב מ- 6 ערוצי הכשרה ייחודיים. משרד החינוך יחל בהטמעת מודל ההכשרה החדש כבר בשנת הלימודים הנוכחית בקרב מורי בתי הספר היסודי, רכזים ומובילים בתחום.

תגובות (2)

17.09.18 ווירוד אליאס    |   יסודי ג בענה
אפשר לחסור אלי בבקשה על מספר פל.0526333078
19.08.13 פרח אסייג    |   ביה"ס בן-שמן
היכן אפשר עדיין להתמקצע?