מס"ע - מרכיבים מהותיים של אוריינות מידע : מסמך מדיניות חדש בארה"ב
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
20.01.11 לינק   

מרכיבים מהותיים של אוריינות מידע : מסמך מדיניות חדש בארה"ב

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות
  Renee Hobbs
 
העקרונות של אוריינות מידע דיגיטלית אינם חדשים ובוודאי אינם זרים למערכת החינוך בארץ, אך מסמך המדיניות האמריקאי החדש משנת 2010 שנכתב ע"י מומחים מובילים לאוריינות מידע  במכון  Aspen הנודע בארה"ב נותן לנו תמונה יותר שלמה ויותר מגובשת של מרכיבים מהותיים בהקניית אוריינות מידע דיגיטאלית. יתרה מזאת, הם גם מציעים  שלבים מעשיים להגשמת אוריינות מידע דיגיטאלית בבתי ספר ובמוסדות חינוך. ההחלטה לגבש מסמך מדיניות ברור היא פועל יוצא של ההכרה המאוחרת של מומחי החינוך בארה"ב בכך שמורים רבים בבתי הספר מיישמים אמנם את הטכנולוגיה המתוקשבת אם בכיתה או בבית, אך אינם מודעים ליישום שיטתי של הקניית אוריינות מידע בכיתה או במטלות הבית.
האיור הבא מתוך המסמך של מכון  ASPEN ממחיש בצורה ברורה ותמציתית את השלבים שיש להקנות לתלמידים או לסטודנטים בהתמודדות עם הקניית אוריינות דיגיטאלית:
 גישה למקורות ולמשאבי מידע (  access) לרבות איסוף המידע , שלב הניתוח וההערכה (  analyze & evaluate), שלב ההפקה של המידע או המסמך ( create), שלב הבוננות /רפלקציה ( reflect) ושלב היישום (act)המחייב את הלומד להעביר את הידע שצבר ולחלוק בו עם עמיתיו או קהילת לומדים.
הפרק החשוב  במסמך המדיניות הן ההצעות המערכתיות בעמוד 36 : A Plan of Action: 10 Recommendations. ההכרה של משרד החינוך האמריקאי במסמך מדיניות זה  מבטיחה , אולי, את יישומו המערכתי בארה"ב ונקווה שגם קובעי המדיניות החינוכית בארץ יהיו מודעים לכך.
 
 
ראה גם :
 
 
 
 
 
 
 
 

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח