מס"ע - הוראה בכיתות מחשבים ניידים ( מחשבים 1:1 ) מסלול ניסיוני בהכשרת מורים בארה"ב
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
13.12.10 לינק   

הוראה בכיתות מחשבים ניידים ( מחשבים 1:1 ) מסלול ניסיוני בהכשרת מורים בארה"ב

מהמדור: הכשרת מורים, כללי
 מקור וקרדיט :
בשעה שיותר ויותר בתי ספר בעולם וגם בארץ עוברים להוראה בכיתות מחשבים ניידים ( מחשבים 1:1 ), היה צפוי שתתחיל היערכות גם במכללות ובאוניברסיטאות להכשרת מורים בכיוון דומה. ואכן, המחקר הנוכחי מדווח על היערכות שהחלה באוניברסיטה גדולה המכשירה מורים בארה"ב כבר בשנת 2007 . כיתה מתוקשבת ייעודית של 27 סטודנטים להוראה המתכשרים לבתי ספר יסודיים הוקמה , וצוות מתוגבר של מורי מורים ומדריכים פדגוגיים המתמחים בפדגוגיה ותקשוב ליוו את התכנית הייעודית. המאמר בוחן את התנהלות התכנית הייעודית,  ההיערכות שנדרשה לרוחב המחלקות המכשירות מורים במוסד ,תפיסות פדגוגיות מנחות , מוכנות מורי המורים,  מעורבות מורי המורים,  והלקחים הראשוניים  שניתן להפיק ממסלול ייעודי זה .
למאמר המלא